< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Метаболізм токсинів

Дуже небагато токсинів потрапляє до організму через ротову порожнину. Це, наприклад, феноли, ціаніди, нікотин. Такі токсини

уникають процесів травлення і не потрапляють до печінки і нирок – головних місць метаболічних процесів. Мікросомальні ензими печінки беруть участь у реакціях метаболізму токсинів. Вважається, що ці процеси мають дві фази: фаза І – біотрансформація, фаза II – біосинтез. З погляду хімії метаболічні процеси охоплюють реакції окислення, відновлення і гідролізу. Наведемо декілька прикладів окремих типів перетворень:

  • 1. Реакції окислення – в метаболічних процесах аліфатичні сполуки окислюються до діоксиду вуглецю, ароматичні сполуки на зразок бензолу – до фенолу, циклогексан – до циклогексанону
  • 2. Реакції відновлення – під час відновлення в реакціях метаболізму, наприклад, нітросполуки перетворюються на аміносполуки
  • 3. Реакції гідролізу – прикладом такої реакції в процесах метаболізму може слугувати реакція гідролізу ефірів з утворенням спирту і монокарбонової кислоти.

Продукти метаболічних процесів на першій стадії (біотрансформації) зазнають реакцій біосинтезу, що базуються на реакціях сполучення з відповідною речовиною, наприклад, феноли, спирти, загалом сполуки, що містять групу -ОН, вступають до реакцій сполучення з глюкуроновою кислотою:

де: СНО-(СНОН),СООН – глюкуронова кислота (із глюкози); -ОН – фенол, спирт, а ціаніди CN", сполучаючись із сіркою, дають роданіди:

Численні циклічні сполуки з аміновим азотом зазнають реакції метилювання. Такий самий тип реакції відбувається в процесах перетворень сполук миш'яку, селену, телуру, при цьому утворюються алкілпохідні металів.

Варто підкреслити, що метаболічні процеси токсинів різняться в окремих організмах. На перебіг процесу впливають: стан оновлення, спосіб харчування, тип роботи, що виконується (стреси, пов'язані з втомою, шумом, температурою), хвороби (індивідуальний стан печінки і нирок). Генетичні, фізіологічні чинники і чинники довкілля можуть модифікувати механізм перетворень токсинів в організмі людини. Окрім вищезазначених чинників, які зумовлюють зміни метаболічних процесів токсинів, варто також згадати:

  • 1) вплив хімічної будови токсину;
  • 2) накопичення токсинів в організмі або їхня відсутність;
  • 3) синергізм та антагонізм.

Примітка 8. Поглинання токсину, його перетворення в організмі зумовлені, з одного боку, біологічними характеристиками організму, а з іншого, – біологічними і хімічними властивостями токсину. Здатність брати участь у тій чи іншій реакції метаболізму зумовлюється, крім форми існування токсину, тривалістю зв'язків і просторовою будовою часток (ізомерія), яка окреслює присутність і доступність конкретних функціональних груп. Наприклад, конкретна хімічна будова токсину, іону металу і білку, плазми, зокрема альбумін, полегшує взаємне сполучення.

Примітка 9. Різноманітні токсини мають схильність до відкладання в організмі. Наприклад, йод відкладається в щитовидній залозі, свинець – в кісних тканинах. Таке специфічне відкладання в недійному вигляді, наприклад, фосфатів металів, охороняє організм від раптового і швидкого впливу токсинів. Якщо відкладання токсинів було спричинено їхнім–одноразовим проникненням, то віддалені у часі наслідки можуть не виявитися. Унаслідок хвороби, зловживання алкоголю або перевищення здатності організму до накопичення цієї сполуки з'являються ознаки отруєння. Як сам факт накопичення токсину, так і місце його розташування використовуються з діагностичною метою. Таким чином визначається вміст алкоголю, свинцю в крові, метилртуті в червоних кров'яних тільцях або у волоссі.

Примітка 10. Явища синергізму та антагонізму виявляються тоді, коли організм зазнає впливу двох або більше токсинів у кількостях, які є нешкідливими за умови окремої дії кожного з цих токсинів. Зростання токсичного ефекту внаслідок наявності двох токсинів відносно до ефекту, що його спричиняє окремо один з цих токсинів, визначається терміном синергізм, а зменшення ефекту – терміном антагонізм. Причиною вищезазначених ефектів є вплив однієї сполуки на транспортування і поглинання іншої, на активність ензимів, на перебіг реакції метаболізму. Синергетичний ефект спостерігається у випадку сигаретного диму й алкоголю, антисинергетичний (антагоністичний) – наприклад, у випадку кумарину і 4-метилкума- рину.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >