< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу 3

1. Аналіз витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості на сучасному етапі носить не комплексний характер. Вивчення витрат виробництва пивоварних підприємств за узагальнюючими показниками, їх аналіз за економічними елементами та калькуляційними статтями, виявлення резервів зниження собівартості продукції дозволить значно покращити якість економічної інформації, яка використовується для управління витратами виробництва.

В сучасних умовах аналіз витрат на виробництво необхідно проводити, спираючись на кібернетичний підхід. Розроблена модель витрат на виробництво дає можливість встановити зв'язок між вхідними параметрами (ресурсами) і вихідними параметрами (готовою продукцією) та виявляти собівартість продукції кожною стадією виробництва пива.

2. Необхідність практичного застосування перспективного аналізу на під. підприємствах пивоварної промисловості обумовлена підвищенням рівня ризику в підприємницькій діяльності.

Дослідження прогнозних показників витрат виробництва та собівартості продукції за методами обліку повної та неповної собівартості дозволило зробити висновок щодо структури витрат за прогнозом та можливості управління цією структурою, визначення функції витрат, раціональності обраного масштабу та можливості збільшення обсягу виробництва, оцінки впливу передбачуваної ціни на прогнозний асортимент та порівняння її з тими цінами, що можуть скластися на ринку. Проведений аналіз альтернативних варіантів рішень проблемної ситуації "виробляти чи купувати солод ?" дозволив зробити висновок на користь виробництва власного солоду.

3. Основні проблеми застосування оперативного аналізу витрат на виробництво пов'язані з відсутністю чітких рекомендацій щодо його інформаційного забезпечення, методики та організації.

Запропонована схема оперативного аналізу витрат виробництва для пивоварних підприємств дозволяє визначити послідовність його проведення та встановити взаємозв'язок між показниками системи оперативного аналізу в умовах ринкової економіки.

Побудована інформаційна модель функціонування оперативного аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції на пивоварних підприємствах покращить організацію його інформаційного забезпечення та дозволить більш чітко уявляти, яку саме інформацію і з яких джерел необхідно використовувати для проведення оперативного аналізу на пивоварних підприємствах.

Для удосконалення системи оперативного аналізу запропоновано перелік аналізованих показників. Доповнення методики оперативного аналізу витрат методикою проведення оперативного аналізу заміни солоду несолодженими матеріалами, використання допоміжних матеріалів та гірких речовин у запропонованих формах документів сприяє оперативному виявленню резервів зниження собівартості пивоварної продукції. З метою оперативного аналізу додержання технологічного процесу розроблено форми аналітичних таблиць для проведення оперативного аналізу об'ємних виходів І втрат в пивоварному виробництві.

Запропоновані напрями удосконалення аналізу витрат виробництва узгоджуються з практикою, що показала їх апробація на пивоварних підприємствах, таких як "Опілля" (м. Тернопіль), "Хмельпиво" (м. Хмельницький).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >