< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Конкуренція

Основні напрями роботи на 2015 рік у сфері захисту конкуренції та удосконалення антимонопольного законодавства - спрощення системи контролю за концентраціями, удосконалення процедури розгляду Антимонопольним комітетом України (АМКУ) справ щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розроблення та запровадження методик калькуляції штрафних санкцій за порушення, що накладаються АМКУ, налагодження співпраці замовників тендерів з АМКУ як органом оскарження та оприлюднення всіх рішень АМКУ за справами стосовно суб'єктів господарювання з метою забезпечення прозорості у його діяльності.

Серед ключових питань, які необхідно реалізувати, - спрощення системи контролю за концентраціями, що є досить актуальним для великого та закордонного бізнесу. Зокрема, необхідно підвищити вартісні показники, запровадити скорочену процедуру оцінки концентрацій, зменшити обсяг інформації, що подається до АМКУ, та забезпечити обов'язковість проведення попередніх консультацій для прийняття заяви до розгляду.

Також потрібно вирішити ряд процедурних питань для розгляду справ про порушення антиконкурентного законодавства, а саме:

  • - врегулювати повноваження АМКУ на різних етапах розгляду справ та запровадити обов'язок публікувати його рішення;
  • - дозволити заявникам брати участь у засіданнях АМКУ щодо надання дозволів на концентрацію та узгоджені дії;
  • - запровадити чіткі принципи калькуляції штрафних санкцій;
  • - урегулювати питання підстав і порядку проведення перевірок АМКУ та спорів, що виникають у зв'язку з їх проведенням.

Енергетика, що пов'язана з торгівлею

Головна мета перетворень в даному напрямі, - створення прозорого та ефективного енергетичного ринку, інтегрованого в єдину європейську енергетичну систему, а серед першопочаткових завдань - реорганізація НАК "Нафтогаз України".

У контексті даного напряму найбільш очікуваними та необхідними для реалізації в 2015 році є наступні заходи. Одним із першочергових кроків є реформування газового та електроенергетичного ринків відповідно до вимог Третього енергетичного пакета, зокрема проведення комплексної реорганізації НАК "Нафтогаз України" та сертифікації оператора ГТС з метою відокремлення діяльності з видобування, транспортування, зберігання та постачання природного газу та забезпечення прозорого і безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктури.

Важливим є вжиття конкретних заходів у зміні тарифної політики. Мається на увазі відхід від перехресного субсидування на енергоносії, тобто встановлення всім категоріям споживачів єдиної ціни на газ та електроенергію. Це дозволить знизити ціну на енергоносії для підприємств.

На законодавчому рівні має бути фіксація чітких заходів, що стримуватимуть монополізм на енергетичному ринку. Насамперед, необхідно забезпечити ринковий механізм встановлення цін на електроенергію. Держава повинна здійснювати фінансування проектів розвитку інфраструктури в енергетичній сфері та перешкоджати вимиванню державних коштів у приватні компанії. Обов'язковим є здійснення диверсифікації джерел постачання газу та встановлення обмеження для постачальника в споживанні енергоресурсів - не більше 30%.

Необхідно на законодавчому рівні зобов'язати підприємства монополісти оприлюднювати інформацію про свою діяльність щодо інвестиційних програм, тарифів, вартості товарів і послуг та їх відповідності встановленим нормам.

Потрібно залучити Україну до участі в міжнародних ініціативах прозорості з метою досягнення відповідності стандартам ініціативи прозорості видобувних галузей БІТІ: опубліковувати дані платежів видобувних компаній і доходів уряду від робіт, пов'язаних із розробкою природних ресурсів; забезпечити систему нагляду заінтересованими сторонами за тим, як витрачаються доходи від освоєння ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >