< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Транспарентність

Забезпечення прозорості в оприлюдненні інформації, що стосується змін в економічній політиці, є однією з вимог УА. Такі норми дозволяють заінтересованим сторонам коментувати проекти актів законодавства, запитувати та отримувати інформацію щодо будь яких заходів загального застосування, які є запропонованими або чинними, та про те, як вони застосовуватимуться, а також забезпечують належний процес розгляду справ, ухвалення рішень, включаючи перегляд або апеляцію.

Підвищення прозорості діяльності органів влади можливе за рахунок впровадження електронних систем в управління, проведення судової реформи та постійного проведення консультацій з стейкхолдерами. Електронне урядування повинно бути впроваджене у довгостроковій перспективі у всіх формах - G2G - "уряд для уряду" (де G/government - уряд, 2/to - для), G2B - "уряд для бізнесу" (де B/business - бізнес), G2C - "уряд для громадянина" (де C/citizen - громадянин). Практична реалізація положень електронного урядування дасть можливість забезпечувати реалізацію базових принципів взаємодії держави і суспільства - принципу прозорості та принципу підлеглості.

Відповідно до звіту ООН з електронного врядування за 2014 рік (United Nations E-Government Survey 2014) Україна перебуває на 87 місці з 193 країн за індексом розвитку е-урядування. Індекс розвитку електронного урядування складається з трьох індексів: індекс онлайн-сервісів, індекс телекомунікаційної інфраструктури та індекс людського капіталу. Загальний індекс розвитку електронного урядування становив в Україні за 2014 рік - 0,5032, за 2012 рік - 0,5653, тобто за два роки Україна значно втратила у своїх позиціях. Для відновлення попередніх позицій у 2015 році потрібно розширювати онлайн-сервіси для всіх верств населення.

Публічні консультації повинні стати невід'ємним елементом процесу прийняття рішень органами влади з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Першим кроком для цього у 2015 році повинно стати забезпечення онлайн-доступу до публічної інформації, зокрема щодо бюджетів та програмних документів. Впровадження електронної демократії підвищить у громадян, бізнесу та закордонних партнерів довіру до органів влади.

Планування дій не зовсім ефективно здійснюється органами влади, зокрема, відповідальними за реалізацію економічної політики. Брак інформації негативно впливає на стан бізнес-середовища, оскільки різкі зміни у законодавстві (у першу чергу у податковому) підвищують підприємницькі ризики та не дають змогу вчасно перелаштуватися на нові правила з мінімальними втратами. Для реалізації даного напряму необхідною у 2015 році є розробка концепції оброблення інформаційних запитів із специфічних питань створення ЗВТ, що стосуються заходів загального застосування, з визначенням відповідального за ці питання органу влади.

Отже, 2015 рік повинен бути використаний для розширення онлайн-сервісів та закладення платформи для розширення електронного врядування, що допоможе Україні виконувати свої зобов'язання, визначені УА.

Торгівля та сталий і гармонійний розвиток

Відповідно до цієї глави, переваги надаються виробництву й торгівлі, які здійснюються за принципами сталого розвитку (задоволення потреб нинішнього покоління не повинно ставити під загрозу можливість прийдешніх поколінь забезпечувати свої потреби).

Запровадження системного міжнародного просування українських виробників, в тому числі через міжнародні виставки, та України як зовнішнього виробничого майданчика для глобальних ринків та науково-дослідницької платформи для багатонаціональних високотехнологічних корпорацій; сприяння просуванню вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту, зокрема, їх участі у міжнародних виставках.

Врегулювання суперечок

Система врегулювання суперечок у ЄС сформована на основі системи СОТ, тому ця частина УА визначає права та обов'язки кожної зі сторін при вирішенні конфліктів. Першочерговими завданням є направлення представників (5 осіб) для формування арбітражних груп не пізніше ніж через 6 місяців після набуття Угодою чинності. Арбітрами можуть бути особи, які мають спеціальні знання та досвід у сфері права та міжнародної торгівлі. Тому 2015 рік повинен бути використаний для проведення інформаційної діяльності, спрямованої на ознайомлення представників бізнесу з можливостями врегулювання спорів, а також проведення публічних консультацій щодо затвердження списку арбітрів, які будуть делеговані до Комітету з питань торгівлі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >