< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зовнішній аудит

В статті 347 Угоди про Асоціації, яка стосується сфери зовнішнього аудиту, передбачена імплементація Україною стандартів і методів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обмін з ЄС найкращими практиками у сфері зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів, причому сторони приділятимуть особливу увагу забезпеченню незалежності відповідних органів. Також планується співпраця у сфері розробки методології державного аудиту з особливим наголосом на доходну частину державного бюджету, запровадження кращого міжнародного досвіду й практик.

Постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю є Рахункова палата з повноваженнями щодо контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата України також здійснює інституційний розвиток незалежного зовнішнього аудиту в Україні. Саме цей орган є відповідальним за імплементацію методик та стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI).

INTOSAI є міжнародною професійною організацією, що об'єднує вищі органи фінансового контролю (ВОФК) країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. Рахункова палата України є повноправним членом INTOSAI з 1998 року. Основним завданням INTOSAI є надання аудиторам усього світу можливості обміну інформацією, що становить спільний інтерес, інформацією щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та застосування професійних стандартів і найкращих методологій. Основними нормативними документами INTOSAI є Лімська декларація про основні принципи здійснення аудиту (1977), що містить основні концептуальні підходи, визначає цінності демократичності та незалежності вищих органів фінансового контролю, а також Мексиканська декларація незалежності ВОФК (2007), яка встановлює основні принципи Вищих органів фінансового контролю.

За оцінками міжнародних експертів, Рахункова палата має задовільні повноваження на проведення аудиту всіх бюджетних надходжень і витрат у відповідності до міжнародних вимог. Зовнішній аудит в Україні загалом відповідає вимогам Лімської декларації INTOSAI, зокрема стосовно незалежності та сфери компетенції аудиту

На сьогодні в Україні є актуальним розгляд питання внесення змін до законодавства України, зокрема в частині перетворення Рахункової палати з незалежного державного органу фінансового контролю у незалежну державну аудиторську інституцію.

Також існує необхідність внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" - в частині, що стосується забезпечення здійснення Рахунковою палатою контролю надходження коштів Державного бюджету України, збереження та використання державної власності відповідно до стандартів Міжнародної організації вищих органів бюджету державних фінансів (INTOSAI), зокрема, відповідно до третього принципу Мексиканської декларації щодо незалежності вищих органів контролю державних фінансів (SАІ).

За останні роки Рахункова палата України (РПУ) досягла значного прогресу в усіх аспектах своєї діяльності, незважаючи на несприятливі умови, в яких їй довелося працювати, проте необхідна подальша робота для зміцнення аудиторського потенціалу РПУ, підвищення її професіоналізму та поступового руху від органу "контрольного" типу до ВОФК, який робить свій внесок у забезпечення раціонального управління державними фінансами України.

В цілому, пріоритет слід віддати наступним заходам:

 • - створення довгострокової комплексної стратегії розвитку, спрямованої на побудову ефективної функції зовнішнього аудиту з можливостями, сумірними з потребами України, яка є однією з найбільших країн у Європі; ця стратегія повинна включати довгострокові цілі та програми виконання, спрямовані на підвищення ролі РПУ в розвитку ефективного управління державними фінансами в Україні та максимальне розширення сфери аудиторської роботи з цією метою, зміцнення кадрів, територіальний розвиток;
 • - перегляд підходу та концепції щорічного аудиту виконання бюджету з метою руху в бік його атестації, у тому числі перегляд юридичного визначення аудиторської роботи, якщо потрібно;
 • - перехід у розвитку методології аудиту від існуючого нормативного до більш "практичного" підходу, більш ретельне дотримання визнаних міжнародних стандартів і надання більш детальних пояснень і практичних інструментів для аудиторів;
 • - оцінка впливу аудиторської роботи, що проводиться за запитами зовнішніх суб'єктів, та за потреби - вжиття відповідних заходів для надання пріоритету власній плановій роботі РПУ
 • - збільшення частки безпосередньої аудиторської роботи порівняно з аналітичними заходами, а також кількості аудиторських звітів;
 • - заохочування обміну передовою практикою серед працівників і внутрішніх структур РПУ розвиток внутрішніх контактів;
 • - створення ефективної системи моніторингу виконання рекомендацій аудиторів, зокрема пропозицій щодо змін у законодавстві;
 • - розширення системи реєстрації результатів фінансового аудиту такими категоріями, як стягнені суми та економія в результаті виконання рекомендацій аудиторів; активний пошук можливостей роботи з новим парламентом, роз'яснення ролі та функції зовнішнього аудиту та представлення результатів роботи РПУ а також лобіювання змін до законодавства, необхідних для поліпшення управління державними ресурсами;
 • - продовження активного підходу до міжнародного співробітництва, яке сприяє обміну методами та досвідом роботи;

- перегляд ролі Колегії РПУ та потреби у її глибинній участі у прийнятті рішень щодо аудиту та організації роботи, щоб виявити рішення, котрі можуть делегуватися на нижчий рівень або прийматися головними контролерами - керівниками департаментів;

 • - надання пріоритету розробці методики аудиту правильності відповідно до потреб РПУ і з урахуванням існуючих у державі умов, згідно з вимогами стандартів аудиту INTOSAI
 • - застосування вищезгаданого методу аудиту в такий спосіб, щоб щорічний звіт про виконання бюджету став ключовим документом, зосередженим на достовірності цифр і надійності системи внутрішнього контролю (управління);
 • - звернення за рекомендаціями до тих ВОФК Європейського Союзу, модель функціонування котрих найближча до тієї, яку РПУ хотіла б запровадити у довгостроковій перспективі;
 • - проведення незалежної експертизи діяльності РПУ та її досягнень за 10-12 років роботи.

Таким чином, в результаті законодавчих змін, що стосуються зовнішнього аудиту мають посилитися функції Рахункової палати, щоб вона ефективніше аналізувала видатки і надходження. На папері функції Рахункової палати вже й зараз досить широкі, тому нових інструментів для роботи вона не отримає, але методологія аналізу й оцінювання зміниться - вона має стати прозорішою й зрозумілішою. Також очікується, що кошти міжнародної фінансової допомоги будуть контролюватися за стандартами INTOSAI Деякі заходи щодо покращення функцій Рахункової палати були виконані у 2014 році. Зокрема, відповідно до звіту Урядового офісу з питань європейської інтеграції КМУ щодо виконання Угоди про асоціацію за вересень 2014року - січень 2015 року, Рахунковою палатою розроблена нова редакція Закону України "Про Рахункову палату".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >