< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Співробітництво між адміністративними органами з метою удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам у бюджетній політиці, внутрішньому контролі та зовнішньому аудиті.

Стаття 347 УА визначає домовленість сторін щодо співробітництва між відповідними адміністративними органами з метою удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам у бюджетній політиці, внутрішньому контролі та зовнішньому аудиті.

Відповідне співробітництво повинно охоплювати та передбачати підтримку та розвиток інспектування шляхом організації та проведення навчальних заходів (навчань, семінарів, конференцій, круглих столів, інших подібних заходів) для працівників Державної фінансової інспекції України, навчальних візитів до Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством. Іншим важливим напрямом є переорієнтація діяльності Державної фінансової інспекції лише на проведення інспектування.

Перебудова функції інспектування та зосередження її на значних проявах шахрайства також сприятиме виконанню Україною положень розділу VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством" Угоди (Додатки XLII та XLIII), яким передбачено співробітництво компетентних органів України та ЄС (Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF), Європейський суд аудиторів) на оперативному рівні та обмін інформацією у сфері забезпечення фінансових інтересів України та ЄС.

Протягом п'яти років з дати підписання Угоди Україна зобов'язується наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, зокрема імплементувавши Конвенцію про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств та два протоколи до неї.

Очікувані результати

  • - належна фінансово-бюджетна дисципліна через запровадження нових методів контролю, спрямованих на припинення шахрайства та корупції у сфері управління державними фінансами;
  • - чіткий механізм взаємодії всіх форм державного фінансового контролю (внутрішній аудит, інспектування, зовнішній аудит);
  • - справедливе розслідування та неупереджений судовий розгляд справ щодо корупції та фінансових махінацій;
  • - зменшення кількості контрольних заходів з метою обмеження фіскального тиску на суб'єктів господарювання та втручання держави у їх діяльність;
  • - налагодження співробітництва між Державною фінансовою інспекцією України та Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >