< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку науки, техніки і виробництва виявляються принципово нові об'єкти планування, проектування й управління, що потребують геоекологічного (ландшафтно-екологічного) обґрунтування. У зв'язку з цим будь-яка географічна інформація набуває регламентованої (поряд із тією, що забезпечує) ролі у сфері планування і проектування.

Методологічною основою раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища виступає основний принцип органічної єдності людини і природи. Звернення проектувальників до геоекологічних досліджень останнім часом зумовлено необхідністю комплексного всебічного аналізу проектованої території, роз'єднаністю і суперечливістю матеріалів, що використовуються у проектно-планувальній практиці.

Комплексна ландшафтно-екологічна інтерпретація різних даних про територію дає можливість порівнювати, погоджувати між собою практично будь-яку природознавчу інформацію. Але жодне скрупульозне дослідження окремих компонентів і властивостей природи на молекулярному й атомному рівнях ніколи не може замінити вивчення ландшафту як живої цілісної системи.

Один з основних підходів до конструювання районних планувальних систем, пов'язаний з їхньою географічною конкретністю, полягає в необхідності й обов'язковості урахування ландшафтознавчої інформації. Природокористування включає систему заходів для комплексного освоєння, перетворення, відновлення, поліпшення й охорони природного середовища і природних ресурсів. Розробка конструктивних пропозицій з раціонального природокористування в кожному природногосподарському регіоні становить сутність геоекологічного підходу до проблем природокористування. При цьому раціональне природокористування варто розуміти як високоефективне господарювання, яке не приводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу і головне до несприятливих змін у природному середовищі, яке оточує людину, що можуть завдати шкоди її здоров'ю і самому життю.

Геоекологічне обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування полягає в оптимізації структурно-функціональної організації території, основаної на результатах и ландшафтного аналізу, Функціональної типології й оцінці природно-територіальних комплексів (ПТК), їхньої класифікації залежно від можливості виконання ними різних соціально-економічних функцій. Процес становлення і розвитку просторово-часової структурно-функціональної ландшафтної організації проектованої території є основним аспектом передпроектних геоекологічних досліджень при створенні прототипу проектованого регіону з більш удосконаленою структурою природокористування відповідно до природного потенціалу і суспільних потреб.

Незважаючи на усвідомлену необхідність геоекологічного обґрунтування проектно-планувальних розробок, результати фундаментальних досліджень сучасного ландшафтознавства, екології та геоекології ще недостатньо проникають у практику планування, проектування і керування; вимагає поглиблення та вдосконалення єдина теоретико-методична база передпроектних досліджень; в існуючих методичних посібниках з проектування геоекологічний підхід не реалізується взагалі або реалізується недостатньо. У зв'язку з цим основною метою даного підручника є розробка основ методики ландшафтно-екологічного (геоекологічного) обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування з урахуванням структурно-функціональної ландшафтної організації досліджуваної території. Для ЇЇ досягнення вирішувалися такі питання:

  • - Теоретико-методична сутність ландшафтного аналізу у схемах і проектах природокористування; методика геоекологічного обґрунтування схем і проектів природокористування; ландшафтознавчий аналіз планувальної території.
  • - Оцінка сучасного стану і ступеня антропогенної перетвореності ПТК проектованого регіону.
  • - Урахування наслідків впливу різних видів антропогенно-техногенної діяльності на ПТК і прояв сучасних несприятливих фізико-географічних процесів.
  • - Геоекологічне обґрунтування проектованих функцій сучасних ландшафтів.
  • - Практичні рекомендації з оптимізації природоохоронних заходів у схемах і проектах районного планування, територіальних комплексних схемах охорони природи (ТерКСОП) та інших проектно-планувальних документах.

Таким чином, геоекологічне обґрунтування схем і проектів природокористування - це оптимізація структурно-функціональної організації території, основаної на результатах її ландшафтного аналізу, функціональної типології та оцінки природно-територіальних комплексів, їхньої класифікації залежно від можливості виконання різних соціально-економічних функцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >