< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальний порядок та основні етапи досліджень

Для геоекологічного обґрунтування проектів природокористування різних рівнів рекомендується такий загальний порядок досліджень (у загальному вигляді етапи досліджень подано на рис. 6):

  • - Формулювання завдань, визначення програми та об'єкта досліджень.
  • - Вивчення літературних, фондових, картографічних та інших матеріалів відносно проектованого регіону.
  • - Ландшафтознавчий аналіз досліджуваної території, який включає вивчення властивостей та класифікацію ПТК, а також складання схеми ландшафтного районування, одиниці якого є основними ландшафтно-планувальними структурами.
  • - Аналіз сучасних несприятливих фізико-географічних процесів, дослідження спрямованості та інтенсивності цих процесів, а також факторів, що сприяють їхній активізації.

Оцінка сучасного стану та ступеня антропогенної перетвореності природно-територіальних комплексів.

  • - Здійснення комплексної функціональної оцінки ПТК, яка трактується як основний визначальний метод для обґрунтування довготермінових проектних рішень. Така оцінка складається з окремих оцінок, наступний синтез яких дозволяє отримати інтегральну оцінку.
  • - Проведення ландшафтно-функціонального зонування проектованого регіону на основі класифікації регіональних ландшафтних структур з урахуванням виконання ними запрограмованих соціально-економічних функцій.
  • - Розробка практичних рекомендацій з оптимізації природоохоронних заходів з урахуванням загальних принципів охорони природи і геоекологічних принципів проектування геотехсистем різного функціонального призначення.

Узагальнена схема досліджень геоекологічного об ґрунтування проектів природокористування

Рис 6. Узагальнена схема досліджень геоекологічного об ґрунтування проектів природокористування

Залежно від проекту та інших різноманітних факторів (напр., ступінь антропогенної перетвореності природних геосистем, велика інтенсивність протікання несприятливих фізико-географічних процесів тощо) етапи досліджень можуть бути доповнені або вдосконалені. Подана схема включає необхідний мінімум процедур, без яких неможливо здійснити якісне обґрунтування будь-якого проекту природокористування .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >