< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принцип повсюдності природоохоронних заходів

Даний принцип проектування формулюється так: "При проектуванні природно-технічних геосистем важливою є повсюдність природоохоронних заходів". Важливість його дотримання пов'язана передусім із тим, що в процесі свого функціонування геотехсистеми здійснюють вплив також і на стан сусідніх геосистем, які також виконують середовище-і ресурсо формувальні та ресурсозберігаючі функції, порушення яких може мати серйозні негативні наслідки. Так, заміна на великій площі складних природних відносно стійких біоценозів простішими і тому менш стійкими агрофітоценозами призводить до того, що останні сильніше піддаються різним стихійним впливам погоди.

Принцип повсюдності враховує охорону ландшафту в цілому та охорону окремих Його компонентів, а також раціональне використання всіх і кожного виду природних ресурсів, що зазвичай відображається в державних і міждержавних законах і нормативних документах. Цей принцип забезпечує право кожної людини на здорове навколишнє середовище і пов'язаний з вирішенням низки демографічних, соціальних і економічних проблем. Так, наприклад, у містах ситуація екологічного дискомфорту призводить до міграції населення. Геоекологічний принцип повсюдності охорони природи базується на уявленні про тісні горизонтальні зв'язки між функціональними зонами міста, де збереження природи в окремих зонах неможливо без організації природоохоронної діяльності в кожній із них. У зв'язку з цим важливим є перехід від ідеї територіального розподілу та ізоляції охоронних ділянок до формування міської геотехсистеми з контролем за впливом усіх господарських об'єктів та охороною найменш стійких природних елементів міського середовища.

Інший аспект реалізації принципу повсюдності передбачає відносно рівномірний розподіл зусиль з охорони вже сильно порушеного навколишнього середовища в різних містах. На жаль, більшість природоохоронних заходів проводиться лише у великих містах, які мають достатню матеріальну базу.

Розглянемо реалізацію принципу повсюдності природоохоронних заходів на прикладі створення водогосподарської ПТГС комплексного типу (водосховища). Тут він має особливе значення, оскільки в таких системах вельми висока активність горизонтальних зв'язків між елементами ландшафту в результаті активної ролі в них водообміну, з яким пов'язані зростання забруднень, переніс тепла та біоти, а також прояв негативних наслідків за межами геотехсистеми.

Коли йдеться про забезпечення чистоти води, то відповідні заходи мають здійснюватися не лише у річищі та чаші водосховища, а й на інших ділянках системи - у прибережній смузі, на прилеглих орних угіддях, у лісових масивах, розташованих по берегах і на водорозділах. Крім забезпечення чистоти водних мас у водосховищі, важливим є вирішення й деяких інших завдань, таких як збереження іхтіофауни, запобігання абразії та ерозії берегової зони, захист від затоплення і підтоплення та ін. (рис. 25). Ці заходи мають здійснюватися у межах акваторії водосховища, греблі та навколо-гребельного простору, шлюзів греблі й турбіни ГЕС тощо. Так, заходи із запобігання або уповільнення абразії та ерозії, як правило, приурочують до багатьох ділянок берегових схилів і днищ лощин з "висячими" гирлами, перспективними для формування ярів. Для захисту від затоплення та підтоплення низькі ділянки узбережжя відгороджуються дамбами та валами, тут же споруджуються дренажні канали і канави, а іноді й насосні станції для відкачки води.

Деякі прийоми реалізації принципу повсюдності природоохоронних заходів у водогосподарській ГТС

Рис. 25. Деякі прийоми реалізації принципу повсюдності природоохоронних заходів у водогосподарській ГТС

Отже, принцип повсюдності є дуже важливим. Необхідність його дотримання пов'язана передусім з тим, що в процесі свого функціонування геотехсистеми здійснюють вплив також і на стан сусідніх геосистем, порушення яких може мати серйозні негативні наслідки. Принцип повсюдності враховує охорону ландшафту в цілому та окремих його компонентів, а також раціональне використання всіх і кожного виду природних ресурсів. Цей принцип забезпечує право кожної людини на здорове навколишнє середовище і пов'язаний з розв'язанням певних демографічних, соціальних і економічних проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >