< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Геоекологічне обґрунтування проектування промислових геотехсистем

Промислові ПТГС є найбільш сильними та небезпечними джерелами впливу на природу. До них належать різні технічні об'єкти промислового призначення (підприємства, комбінати, виробничі комплекси), пов'язані з природним середовищем, в якому вони розміщені. Це можуть бути як окремі спеціалізовані підприємства (напр., шахти, рудники з видобування корисних копалин, фабрики з первинної обробки сировини, підприємства з випуску готової продукції та ін.), так і складні виробничі комплекси, що складаються з декількох підприємств, пов'язаних між собою тісними виробничо-технологічними зв'язками (напр., лісопромислові комплекси, які включають підприємства: лісозаготівельні, механічної обробки деревини і целюлозно-паперового виробництва тощо).

Особливості взаємодії природних і технічних підсистем у промислових природно-технічних геосистемах

У промисловій ПТГС виділяють такі три підсистеми (рис. 27): - Технічна - це комплекс інженерних споруд промислового призначення, об'єднаних єдиним виробничо-технологічним процесом, тобто низка підприємств, цехів з послідовної обробки та переробки сировини, з виробництва напівфабрикатів і випуску готової продукції та виробничою інфраструктурою. Технічні об'єкти промислових ГТС можна розглядати на різних ієрархічних рівнях - від окремого спеціалізованого підприємства і до великих промислових комплексів.

Приклад ПТГС промислового призначення, сформованої на основі целюлозно-паперового виробничого процесу

Рис. 27. Приклад ПТГС промислового призначення, сформованої на основі целюлозно-паперового виробничого процесу

  • - Природна - це природні комплекси різного рангу, окремі компоненти яких, по-перше, є необхідними для виникнення та існування виробничого об'єкта (як природні умови); по-друге, безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (як природні ресурси сировина, паливо тощо); по-третє, зазнають впливу промислових об'єктів при видаленні відходів виробництва.
  • - Блок керування, метою якого є раціоналізація взаємодії між технічною та природною складовою.

Однією з умов функціонування геотехсистеми є взаємодія всіх її підсистем. Механізм цієї взаємодії проявляється в ланцюзі процесів: вплив техніки на природу - вилучення природних ресурсів і привнесення техногенних речовин - відходів виробництва; зміни властивостей і якостей природних комплексів у результаті впливу; наслідки (негативні), що відбуваються у результаті змін, які впливають на функціонування самого технічного об'єкта (погіршення якості та зменшення кількості продукції, погіршення умов роботи техніки тощо) і на умови життя та діяльності населення (погіршення здоров'я, скорочення тривалості життя), а також на функціонування інших (сусідніх) природно-технічних геосистем.

Процес впливу технічних об'єктів на природне середовище в промислових ПТГС дуже різнорідний за характером і напрямом і настільки значний за своїми масштабами та силою, що від його початкового імпульсу залежить функціонування усієї геотехсистеми. Оскільки технічна складова має провідну роль у промисловій ГТС, насамперед необхідним є аналіз прямих зв'язків технічної й природної підсистем, які відображають вплив на природне середовище. Промислові об'єкти в геотехсистемах характеризуються такими особливостями впливу на середовище:

  • - різноманітним характером впливу, що проявляється в забрудненні повітря, води, ґрунтів; порушенні земель, знищенні рослинного покриву та ін.;
  • - переважним впливом на найбільш "мобільні" компоненти (повітря, воду), здатні розповсюджувати його на далекі відстані;
  • - високим рівнем територіальної концентрації та інтенсивності впливу.

Отже, промислові ПТГС є найбільш сильними та небезпечними джерелами впливу на природу, оскільки провідну роль у них відіграє технічна складова.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >