< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив водогосподарських геотехсистем на природу, господарство і населення

Кожному із підтипів водогосподарських ГТС властиві свої особливості впливу на природне середовище. Одні з них пов'язані зі створенням гідротехнічних комплексів, інші - з їхнім функціонуванням. Розглянемо ці особливості для кожного з них окремо.

І. Водогосподарські ПТГС комплексного призначення [річкові водосховища). Основні фактори впливу: 1) відчуження земель під гідротехнічні об'єкти та зони їхнього впливу (іноді до декількох тисяч квадратних кілометрів); 2) спорудження гребель і водосховищ з допоміжними елементами; 3) затоплення великих просторів. Зміни в природі: 1) на ділянках річкових долин вище греблі - підтоплення ґрунтів на узбережжях, зміна рослинності й місцевого клімату; 2) на ділянках нижче греблі - скорочення та зміна режиму річкового стоку, обсихання заплави, ксерофітизація рослинності. Наслідки для господарства і населення: 1) ліквідація або скорочення на відчужених землях сільськогосподарських виробництв; 2) переселення жителів; 3) зміна місцевих транспортних зв'язків.

П. Водогосподарські ПТГС промислового і комунального водопостачання. Основні фактори впливу: 1) відчуження земель під спорудження каналів, трубопроводів, очисних споруд тощо; 2) забори відносно чистих вод поверхневого та підземного походження; 3) скиди забруднених або неповністю очищених стоків. Зміни в природі: 1) порушення режиму природного стоку рік; 2) обміління озер і невеликих водосховищ; 3) збіднення підземних вод; 4) зміна якості води, що нерідко призводить до загибелі та повної перебудови гідробіоценозів (при скидах у водойми забруднених стоків). Наслідки для господарства і населення: обмеження можливостей використання місцевих водойм і прилеглих до них територій в господарських і рекреаційних цілях.

III. Водно-меліоративні ПТГС. Основні фактори впливу: 1) відчуження земель; 2) створення каналів, гребель, шлюзів та інших гідротехнічних споруд з метою зрошення та осушення сільськогосподарських угідь; 3) водозабори (часто у великих об'ємах) з водойм; 4) дренування території. Зміни в природи 1) порушення природного стоку рік і рівня води у водоймах; 2) забруднення водойм стоками з торфових боліт і полів; 3) істотні зміни гідробіоценозів і біоценозів узбережжя. Наслідки для господарства і населення: 1) суттєве погіршення умов господарського та рекреаційного використання рік, озер та інших водойм; 2) зниження родючості ґрунтів і врожайності на прилеглих сільськогосподарських угіддях.

IV. Воднотранспортні ПТГС. Основні фактори впливу: 1) відчуження земель; 2) спорудження каналів, гребель, шлюзів, річкових і морських портів; 3) часті пропуски води через транспортні шлюзи; 4) потрапляння у воду дизельного пального та нечистот. Зміни в природі: 1) трансформація гідрографічної мережі; 2) порушення режиму природного стоку рік; 3) забруднення води рік, озер і морів нафтопродуктами, фекаліями тощо; 4) підвищення активності абразійних процесів; 5) зміни в структурі гідробіоценозів. Наслідки для господарства і населення: 1) локальні або навіть регіональні перебудови господарства; 2) переселення місцевих жителів; 3) скорочення промислового вилову риби; 4) зміна характеру рекреаційного використання території.

Отже, специфікою водогосподарських геотехсистем є те, що основу їхнього функціонування становить взаємодія керованої техніки з водними ресурсами. І оскільки ці системи безпосередньо пов'язані з енергетикою, промисловим і комунальним водопостачанням, водно-меліоративним і рибним господарством, а також з водним транспортом, усі водогосподарські ПТГС за основним призначенням поділяються на декілька підтипів. Кожен із цих підтипів характеризується своєю власною специфікою, особливостями перебігу різноманітних процесів під впливом взаємодії природної Й технічної складових геотехсистем.

Так, кожному з підтипів водогосподарських ГТС властиві свої особливості впливу на природне середовище. Одні з них пов'язані зі створенням гідротехнічних комплексів, інші - з їхнім функціонуванням. Але для всіх водогосподарських ПТГС притаманні такі спільні фактори впливу, як відчуження земель під гідротехнічні об'єкти та зони їхнього впливу, підтоплення або затоплення великих просторів, часткове чи повне забруднення водних об'єктів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >