< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Геоекологічне обґрунтування проектування лісогосподарських природно-технічних геосистем

Лісогосподарськими називаються такі геотехсистеми, головне призначення яких - управління раціональним використанням лісів, а також забезпечення їхнього відновлення та охорони. Лісові ресурси, які становлять основу лісогосподарських ГТС, є не лише постачальником деревини, не лише джерелом багатьох інших цінніших продуктів рослинного і тваринного походження, але й дуже важливим компонентом біосфери, що виконує цілу низку найважливіших середовищетвірних і природоохоронних функцій. Серед них такі, як стабілізація природних процесів, участь у створенні умов, сприятливих для життєдіяльності людини, здійснення водоохоронних, ґрунтозахисних функцій та багато іншого.

Основні властивості і структура лісогосподарських геотехсистем

Лісогосподарські геотехсистеми поділяють на дві великі групи. Перша група охоплює так звані експлуатаційні ліси - це природно-технічні геосистеми, основним завданням яких є заготівля деревини та іншої лісової продукції. Залежно від відомчої належності геотехсистеми цієї групи можуть бути представлені різними лісогосподарськими підприємствами (лісгоспами, ліспромгоспами, лісгоспзагами), які мають між собою багато спільного.

Найбільш розповсюдженою формою лісогосподарських ГТС експлуатаційного профілю є лісгоспи. Як і всі інші ПТГС, вони складаються із трьох блоків. Природний блок утворюють лісові (або ті, що раніше перебували під лісом) ландшафти, площа яких може коливатися в дуже широких масштабах. Тобто природний блок - це не лісонасадження, які є основним об'єктом експлуатації в даних ГТС, а сукупності всіх природних компонентів, що забезпечують відтворення лісових ресурсів. У складі технічного блоку лісгоспів виділяються три види елементів, які включають:

  • - технічні пристрої та механізми, що використовуються для проведення звичайних лісогосподарських заходів з лісовідновлення та догляду за лісом, і господарські приміщення;
  • - технічні засоби, що доставляються на територію лісгоспу періодично або епізодично, для захисту лісу від великих пожеж чи хвороб у тих випадках, якщо власних сил для цього не вистачає;
  • - техніку, яка тимчасово переміщається на територію лісгоспу заготівельними організаціями для рубки лісу, його первинної обробки і транспортування (найпотужніший вид за силою впливу на природу). Блок управління представлений керівниками і фахівцями лісгоспу, до

яких в окремі періоди можуть приєднуватися керівники технічних і санітарно-епідеміологічних підрозділів (під час лісозаготівель, при ліквідації лісових пожеж, при боротьбі з масовими захворюваннями лісу тощо).

До другої групи лісогосподарських ПТГС належать геосистеми, головне призначення яких полягає в забезпеченні використання лісів з метою рекреації, охорони здоров'я і заповідної справи, забезпеченні виконання лісами середовищетвірної та природоохоронної функцій. Тому відповідно до свого призначення в цій групі виділяють такі підгрупи:

  • - найбільш широко розповсюджені лісогосподарські ПТГС рекреаційного профілю, які охоплюють зелені зони навколо міст і селищ, а також окремі лісопарки, парки та сквери нерідко в межах житлової або промислової забудови;
  • - близькі до них за характером геотехсистеми, які включають курортні ліси;
  • - природно-технічні геосистеми, основу яких становлять ліси заповідників, заказників та ін.;
  • - геотехсистеми, метою яких є захист окремих компонентів ландшафту (напр., водоохоронні ліси по берегах річок, озер і водосховищ). Отже, головним призначенням лісогосподарських геотехсистем є не тільки раціональне використанням лісових ресурсів, а також забезпечення їхнього відновлення, збереження та охорони. Тобто лісові ресурси, які становлять основу лісогосподарських ГТС, потрібно розглядати не лише як постачальника деревини та багатьох інших цінніших продуктів рослинного і тваринного походження, але й як дуже важливий компонент біосфери, що виконує цілий низку найважливіших середовищетвірних і природоохоронних функцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >