Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА НАПРЯМ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Загальний огляд питання Еволюція концепцій логістики Матеріальний потік: його сутність, види, характеристика 2.2. Логістичні операції й функції 2.3. Логістичні ланцюги та канали розподілу 2.4. Основні характеристики загальновизнаних логістичних стандартів і концепцій управління ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАКУПІВЛІ ТА ЗБУТУ Сутність закупівельної політики підприємства 3.2. Сутність збутової політики підприємства 3.3. Чинники впливу на формування ціни на товар у роздрібному каналі збуту 3.4. Побудова системи розподілу повноважень менеджерів згідно з функціональними обов'язками ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ Класифікаційні ознаки матеріальних запасів, причини їх створення Методи систематизації та групування багатономенклатурних запасів: АВС, ХYZ Методи прогнозування продажів товарів Економічний розмір замовлення та основні показники управління запасами СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА Трансформаційні центри: завдання, функції, класифікація Визначення місця дислокації трансформаційних центрів у розподільчих логістичних системах Показники оцінювання роботи складського комплексу та окремих його ділянок Перелік основного обладнання й механізмів, що використовуються на складах ЛОГІСТИКА ТРАНСПОРТУВАННЯ Техніко-економічні показники при здійсненні транспортування вантажу Значення тари та упаковки в логістиці вантажу Питання вибору перевізника ЛОГІСТИКА СЕРВІСУ Значення й сутність сервісу в логістиці Співпраця за принципом “Open-book”Загальний кейс УВК Сучасні інформаційні технології для забезпечення просування матеріальних потоків
 
Наст >