< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перелік основного обладнання й механізмів, що використовуються на складах

Постачальників складського обладнання можна поділити за географічним походженням — Європа, Японія, Китай та ін. Обладнання й системи вантажопереробки часто потребують від організацій значних капіталовкладень. Так само, як рішення стосовно складів, їх розмірів та місця розташування, рішення щодо вантажопереробки можуть вплинути на багато аспектів логістичних операцій.

Обладнання для зберігання й комплектації замовлень (storage and order-picking equipment) включає стелажі, полиці, ящики і пристрої, що керуються операторами, зокрема електронавантажувачі та електроштабелери, а також інше підйомно-транспортне обладнання. При здійсненні типової складської операції такий вид обладнання є основним.

Вилочний електронавантажувач (counterbalanced lift truck) — один із найбільш поширених типів навантажувачів вилочного типу. Розрізняють електронавантажувачі, силовий привід яких приводиться в дію від акумуляторної батареї, а також автонавантажувачі, що працюють на дизельному паливі, бензині та зрідженому газі. У цих видів навантажувачів можуть бути три або чотири колеса на пневматичних шинах з гумованим ободом. Електровізки (tow tractors) — обладнання тракторного типу, до якого прикріплюється платформа або візок, яким керує оператор.

Гідравлічні візки (pullet truck або jacks) належать до базового типу обладнання для вантажопереробки. Вони можуть переробляти вантажі вагою до 4500 кг. Для роботи на складах з вузькими проходами з метою вантажопереробки, зберігання та витягання палет застосовуються фронтальні електроштабелери/річстракери (reach trucks). Для роботи в дуже вузьких проходах з висотою обслуговування у 7,5 м й вище розроблені вузькопрохідні електроштабелери (side-loading lift trucks). Щогла, що обертається, або захоплюючий пристрій дозволяє обробляти палети, не потребуючи при цьому розвороту самого обладнання. Фронтальні електроштабелери з подвійним укладанням палет углиб (electric- powered rider straddle trucks) обробляють палети на складах стелажного типу з вузькими проходами. Вантажопідйомність такого обладнання — близько 2 т. Останній з електроштабелерів — це електроштабелер-комплектувальник (order picker truck). На цьому типі обладнання оператор розміщується на спеціальній платформі, що переміщується вздовж направляючої. Коли захоплюючий пристрій піднімається, то піднімається й платформа з оператором. Оператор може обирати продукти зі стелажів і полиць й розміщувати їх на палети або в ємності. Є також інші типи складського підйомно-транспортного обладнання.

Для зберігання палетизованих або унітизованих вантажів зазвичай використовуються стелажі. В більшості випадків для розміщення вантажу на стелажі для зберігання застосовуються основні типи обладнання, що контролюються оператором. Обладнання, що найбільш часто використовується для зберігання та комплектації замовлень, представлено в табл. 5.8.

Стелажі для зберігання. Стелажі для зберігання можна побачити в більшості складських приміщень. Вони можуть бути як постійними, так і тимчасовими та встановлюються на складі для зберігання продукції. їх можна вважати “стандартами”, або “базовими” компонентами майже будь-якого складу. Усі стелажі забезпечують легкий доступ до обладнання для вантажопереробки, наприклад, електроштабелерам.

Гравітаційний стелаж застосовується для зберігання продукції з високим попитом. Особливо добре для систем зберігання цього типу підходять продукти, що мають однакові розмір і форму. Предмети завантажують ззаду на стелажі, що опускаються вперед, а потім переміщуються до передньої частини, з якої персонал, який займається комплектацією, може їх узяти.

Для невеликих запасних частин застосовуються касетно-поличні стелажі (тобто з касетами-накопичувачами). Предмети з них відбираються при комплектації вручну, тому висота такої системи має бути невеликою, щоб персоналу складу було зручно з нею працювати.

Таблиця 5.8.

Рекомендації щодо зберігання на складах

Обладнання

Тип продукції

Перевага

Інші аспекти, що необхідно враховувати при аналізі

1

2

3

4

Ручний режим

Стелажне зберігання: звичайні стелажі для палет

Палетизовані

вантажі

Висока щільність зберігання, висока безпека продукції, що зберігається

Щільність зберігання може бути підвищена, якщо вантажі зберігати в два ряди

прохідні

стелажі

(тупикові)

Палетизовані

вантажі

Такі вантажі можна обробляти за допомогою електроштабелерів; висока щільність зберігання

Електроштабелери мають доступ лише з одного боку

прохідні

стелажі

(наскрізні)

Палетизовані

вантажі

Дуже висока щільність зберігання

Часто використовуються в системах AS/RS, можуть забезпечувати податкову перевагу, коли застосовуються в будівлях складів зі стелажами

консольні

стелажі

Довгомірні

вантажі

Розроблено для зберігання предметів з нестандартними, складними для вантажопереробки формами

Кожна окрема одиниця зберігання розташовується на окремій полиці

рами для

укладання

палет

Предмети з нестандартною формою або нестандартними частинами

Дозволяють розміщувати складні для укладання вантажі, заощаджуючи зайняту площу

Можуть розбиратися, коли в них немає потреби

штабельне

зберігання

Типові вантажі

Висока щільність зберігання, переміщення вантажів здійснюється за допомогою сили тяжіння

Потоки вантажів, що обробляються у варіантах FIFO та LIFO

Поличне зберігання

Невеликі непакувальні вантажі й пакети

Дешевий варіант

Може для підвищення гнучкості комбінуватися з ящиками

Ящики

Невеликі запасні частини та інструменти

До всіх запасних частин забезпечується легкий доступ, високий ступінь безпеки при зберіганні

Можуть бути розділені на більше число одиниць зберігання

Пересувні стелажі або полиці

Палетизовані вантажі, непакована продукція та упаковки

Дозволяють скоротити необхідну площу наполовину

Надходять з пристроями для забезпечення безпеки при зберіганні

Автоматизований режим

АВ/АН для типових вантажів

Палетизовані вантажі та вантажі з широким діапазоном розмірів і форм

Дуже висока щільність зберігання, комп'ютеризований контроль

Можуть забезпечити податкові переваги при зберіганні на стелажах

Автоматизований кран- штабелер

Палетизовані вантажі, інші типові упаковки

Висока щільність зберігання

Краще за все застосовувати при великих об'ємах вантажів, але при цьому різновидів одиниць зберігання небагато

Міні-варіант

АБ/АІІ

Невеликі

запасні

частини

Висока щільність зберігання з комп'ютеризованим контролем

Для підвищення гнучкості може застосовуватися в різних конфігураціях

Автоматизований карусельний стелаж горизонтального типу

Невеликі

запасні

частини

Легкий доступ до запасних частин, порівняно дешевий варіант

Може штабелюватися один на інший

Автоматизований карусельний стелаж вертикального типу

Невеликі запасні частини та інструменти

Висока щільність зберігання

Може виконувати подвійну роль: як системи зберігання, так і доставки в склади з кількома поверхами

Керовані оператором трансманіпулятори

Невеликі

запасні

частини

Дуже гнучкі

Можуть використовуватися з полицями, розташованими на більшій висоті, та з модульними ящиками

Взагалі останнім часом темпи розвитку машин і механізмів для складської обробки вантажів розвиваються дуже стрімко. Тому і в цьому питанні, аби “тримати руку на пульсі” часу, доцільно ознайомлюватися з онлайновими джерелами інформації[1]

1. Перша думка, яка виникає у топ-менеджменту складу при збільшенні збоїв у обслуговуванні вантажопотоків складу, — придбання сучасних, більш функціональних машин, які б змогли замінити собою людську працю. Отже, і помилок стане менше у роботі, і швидкість обробки вантажопотоку прискориться.

Втім саме по собі придбання обладнання (стелажних конструкцій) й машин, механізмів (навантажувачів, сканерів) не вирішить багатьох питань, що виникають на складі. Остання “логістична мода” у складському обслуговуванні вантажопотоку — впровадження автоматизованих систем управління складськими процесами WMS (Warehouse Management System)[2]. Ці системи передбачають не лише моделювання процесів за зонами завантаженості у пікові сезони, визначення “вузьких” місць, які не справляються з потоком при збільшенні його до певного рівня, але й укомплектування складського комплексу оптимальним обладнанням та машинами для обслуговування потоків матеріальних ресурсів конкретного підприємства.

До кризових років впровадження WMS-систем мало характер “модного” продукту, що дозволить вирішити всі питання на складі — від приймання до відвантаження. Втім останнім часом спостерігається більш прискіплива увага до можливостей та доцільності впровадження таких систем. В Україні станом на 2008 р. найчастіше займалися впровадженням систем автоматизації складів дистриб'ютори (рис. 5.12)[3].

Структура замовників професійних WMS в Україні

Рис. 5.12. Структура замовників професійних WMS в Україні

Якщо порівнювати з Європою (на прикладі Польщі), то найбільшу частку займають виробники й логістичні оператори (рис. 5.13).

Побутує небезпідставна думка, що перш ніж автоматизовувати, необхідно навести лад у документообігу, стандартизації внутрішніх процесів, складанні інструкцій. Необхідно також усвідомлювати, що автоматизація складу — це не просто встановлення програмного продукту та перезавантаження декількох комп'ютерів. Впровадження WMS — це комплексна перебудова процесів на складі з максимальною оптимізацією тих “буксуючих” параметрів, на які, власне, замовник звертає увагу.

Горбенко О.В. Конспект лекцій з автоматизації складських комплексів / О.В. Горбенко / ТЕМПУС.

Компанія Квантум Інт. [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: qguar.com.ua

Структура замовників професійних WMS в Європі (на прикладі Польщі)

Рис. 5.13. Структура замовників професійних WMS в Європі (на прикладі Польщі)

Оскільки такі системи дуже дорогі, то перш ніж розрахувати повернення інвестицій ROI (Return Of Investments), необхідно врахувати три складові:

  • 1) сукупні витрати на автоматизацію;
  • 2) показники діяльності складського комплексу;
  • 3) показники автоматизації складу.
  • 1. Витрати на автоматизацію вміщують: витрати на придбання “системи” (вартість ліцензій WMS, встановлення, оплату консультаційних послуг компанії-інтегратора за навчання персоналу роботі в новій комп'ютерній системі, гарантійне обслуговування), обладнання (серверне обладнання, радіотермінали, доктермінали, сканери, WI-FI, комунікації) та витрати часу і грошей (бонусів, премій) на залучення власного персоналу до переходу на нову систему роботи (впровадження займає приблизно від

З—6 місяців до 1 року, тому начальники відділів, наприклад, змушені витрачати до 20 % свого робочого часу на навчання та адаптацію до системи, що може уповільнити основну роботу).

  • 2. Показники діяльності складського комплексу розраховують, виходячи із загальних фінансових показників підприємства (середньорічний дохід підприємства, середньорічний прибуток, середньорічний приріст бізнесу), кількості помилок на складі (пересортиця, повернення, штрафи з вини складу), показників товарно-матеріальних запасів (середня вартість запасів на складі, середньорічні втрати у запасах на складі), завантаженості складських площ (загальна площа для зберігання й переробки потоків вантажів, вартість оренди, можливий прибуток від надання в оренду вивільнених площ, ефективність заповнення складського простору) та персоналу складу (кількість персоналу складу, фонд оплати праці, середньорічне зростання заробітної плати складського персоналу).
  • 3. Ефект автоматизації полягає: у зменшенні на 15—20 % “заморожених” грошових коштів у запасах завдяки прискоренню та оптимізації логістичних процесів; збільшенні щільності зберігання на 5—15 % завдяки коректному плануванню розміщення вантажу; підвищенні виробітку працівників складу на 20— ЗО % завдяки появі правил відбору вантажів та розробці оптимальних маршрутів відбору; збільшенні точності виконання операцій на 99 %; зменшенні кількості повернень і штрафів на 70 %.

Хотілося б зазначити, що Д^МБ-системи не є панацеєю і не завжди вони потрібні. Тому перш ніж впроваджувати щось, доцільно самотужки подивитися на процеси на складі, упорядкувати документообіг та порахувати показники, які так чи інакше будуть розраховуватися задля впровадження. За таких умов знання “формул” має неабияку практичну значимість.

  • [1] Склад и техника [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: // sitmag.ru/article/_main/magazine/; Складской комплекс: техника, оборудование, автоматизированные системы управления, недвижимость, услуги [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: skladcom.ru/; Компания инноваций и технологий [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: kiit.ru; Компанія СистемГруп [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: systemgroup.com.ua; Компанія Квантум Інт. [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: qguar.com.ua; Компанія ИТОГО [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: itogo.ua.
  • [2] Горбенко О.В. Конспект лекцій з автоматизації складських комплексів / О.В. Горбенко / ТЕМПУС.
  • [3] Компанія Квантум Інт. [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: qguar.com.ua
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >