< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

...для человеческой натуры достаточно часто естественным является

желание сохранить бывшие методы ведения дел. Люди часто попадают в плен мышления, которое привело их туда, где они находятся сегодня, даже если такое мышление не может быть использовано, что бы привести их туда, где им необходимо быть завтра.

Кэн Бланчард Терри Вегхорн

Концепція частини І підручника побудована з урахуванням позиціонування дисципліни "Логістичний менеджмент" серед інших навчальних дисциплін, що викладаються за освітньо-професійною програмою магістра з напрямку підготовки "Специфічні категорії" спеціальності "Бізнес-адміністрування" кваліфікації "Магістр з бізнес-адміністрування", у тому числі забезпечення взаємоповязаності предметної області логістики, понятійного апарату логістичного менеджменту, науково-методичних положень формування стратегії логістичного управління потоковими процесами й ланцюгами поставок.

Автори виходять з того, що основні положення логістичного менеджменту базуються на використанні інноваційних технологій і форм реалізації процес- ного підходу до управління. Проголошується ідея того, що логістичний менеджмент, як невід'ємна складова управлінської діяльності будь-якого підприємства, створює основу для формування найвищої споживчої задоволеності

Частина І підручника присвячена розгляду теоретичних основ і практичних аспектів логістичного менеджменту. У розділах описується становлення логістики як сучасного інструменту управління (розділ 1); подано понятійний апарат логістичного менеджменту з позицій процесного підходу (розділ 2); на підставі викладених наукових основ логістичного менеджменту розкривається його концептуальна ідея (розділ 3); досліджені і формулюються основні цілі і завдання логістичної стратегії підприємства та визначаються и основні складові (розділ 4); виконана постановка цілей і завдань менеджменту ланцюгів поставок (розділ 5); подано зріз основних адміністративних функцій логістичного менеджменту (розділ 6). На завершення кожного розділу подаються підсумки, пропонується дати відповіді на контрольні питання.

Особлива увага приділена інноваційним теоретичним аспектам логістичного менеджменту, насамперед механізмам формування стратегії логістичного управління, управлінню виробничо-логістичними ланцюгами та базовим адміністративним функціям логістичного менеджменту. Розширений підхід до визначення сутності й змісту логістичного менеджменту виходить із системних уявлень нового рівня його розвитку як самостійної навчальної дисципліни, уможливлення комплексного залучення у його сферу все більшої частини етапів, структур і елементів виробничих, транспортно-складських та комерційних бізнес-процесів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >