< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні концепції логістики

Концепція загальних логістичних витрат

Активний розвиток філософії маркетингу як сучасної форми цивілізовано- ринкового господарювання призвів до розуміння можливості й необхідності покращення управління розподілом продуктів з метою зниження витрат на управління цією стадією процесу товароруху підприємства. У результаті наприкінці 60-х рр. XX ст. виникла концепція загальних логістичних витрат, використання якої у фізичному розподілі стало базовим для розвитку методології прийняття оптимальних логістичних рішень спочатку у збуті, а потім і у всій структурі діяльності підприємств.

У 1956 році X. Льюіс, Д. Каллітон і Д. Стіл опубліковують монографію "The Role of Air Freight in Physical Distribution" ("Роль авіаційних перевезень у фізичній дистрибуції") де у пошуку шляхів обґрунтування існування досить витратних авіаційних перевезень вони пропонували оцінювати загальні витрати, як такі, що включають у себе всі витрати, необхідні для виконання процесів логістичного характеру. Вчені прийшли до висновку, що для забезпечення бажаного рівня обслуговування споживачів з найменшими загальними витратами необхідно сформувати систему управління потоковими процесами таким чином, щоб запаси централізовано зберігалися на одному складі, а поставки здійснювалися найбільш ефективним способом. Як приклад автори розглядали розподіл комплектації електронних виробів, де високі змінні витрати повітряних перевезень (на заміну перевезень автотранспортом) у значній мірі компенсувалися скороченням витрат на складське зберігання запасів.

Сутність такого підходу полягала у можливості визначення варіанта перерозподілу витрат при дистрибуції таким чином, щоб їх загальний рівень у ході просування продукції від підприємства виробника чи продавця до кінцевого споживача у кінцевому підсумку зменшувався. Метою менеджера є пошук компромісних варіантів між витратами в окремих ланках дистрибутивної мережі: якщо витрати в одній ланці зростають (наприклад на власне транспортування продукції, то у іншій вони мають бути зменшені (наприклад, на зберігання продукції), що у кінцевому результаті загальний рівень витрату мережі зменшується. Концепція загальних логістичних витрат стала первісно базовою у розвитку методології прийняття оптимальних логістичних рішень в управління збутовою діяльністю, а у подальшому і у всій структурі підприємництва.

Необхідно взяти до уваги те, що сформульовані положення концепції загальних логістичних витрат орієнтують менеджерів насамперед на дослідження ступеня співвідношення між собою витрат логістики за функціональною ознакою. І далі: у кожній функції – за процедурам; у кожній процедурі – за операціями. У свою чергу, величина диференційованих витрат залежить від їх обсягу та від трудоємності їх виконання.

У контексті викладеного пропонується розглянути загальну модель визначення обсягу логістичних процедур та операцій Рлог на прикладі транспортно-складського господарства [63].

Представимо модель у такому вигляді:

(1.1)

де- обсяг логістичних процедур та операцій у транспортних вантажопотоках;

  • -кількість вантажопотоків у товаропровідній мережі;
  • -обсяг складських логістичних процедур та операцій;
  • -кількість розподільних складів чи складів загального користування;

Обсяг логістичних процедур і операцій, які здійснюються на транспортних підприємствах при перевезенні вантажів Р; визначається таким чином:

(1.2)

де – кількість вантажопотоків;

  • - відповідно час прибуття та відправлення вантажів;
  • - кількість перевалок вантажів на маршруті;
  • - використовуванні транспортні засоби.

Обсяг логістичних процедур і операцій, які здійснюються на розподільних чи товарних складахг визначається таким чином:

(1.3)

де – кількість внутрішньоскладських вантажопотоків;

– обсяг складських запасів матеріальних ресурсів;

– відповідно час прибуття та відправлення складських вантажів;

– кількість внутрішньоскладських перевалок вантажів;

– використовуванні підйомно-транспортні та складські засоби.

Аналогічні моделі можуть бути побудовані і використані і в інших сферах логістичної діяльності (постачанні, управлінні запасами, збуті готової продукції). Відмінність буде полягати лише у зміні найменувань логістичних процедур і операцій.

Отже концепція загальних логістичних витрат дає можливість дослідити, як співвідносяться між собою функціональні витрати логістики. Це дозволяє поелементно визначити всю структуру витрат на логістику та довести важливість для підприємства аналізу функціональних витрат. При цьому важливим є розуміння того, що між зростанням витрат на логістичну діяльність підприємства та покращенням результатів його виробничо-господарської діяльності прямої залежності немає.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >