< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'єкт і суб'єкт логістичного управління

Структуризація системи логістичного менеджменту підприємства виходить з наявності його організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних і взаємозалежних суб'єктів[1] і об'єктів[2] логістичного управління, що реалізують встановлену мету логістичної діяльності

У ролі суб'єкта логістичного управління розглядається як окрема людина, так і група людей. У випадку офіційного, організаційно і юридично визначеного характеру логістики на підприємстві – це посада чи сукупність посад, що утворюють окремі логістичні підрозділи.

Щодо об'єктів логістичного управління, то у їх якості виступають насамперед ресурси підприємства (матеріальні, інформаційні, фінансові, кадрові і ін.).

На цій підставі у практиці логістичного менеджменту набули широкого вжитку такі поняття; як "управління запасами"; "управління фінансами", "управління якістю (праці, продукції, процесу обслуговування тощо)", "управління ефективністю виробництва" і т. ін. У вихідному понятті "логістичне управління" знаходить відображення процес застосування не тільки логістичних функцій організації, планування і моніторингу логістичної діяльності підприємства, а й інших функцій, які є визначальними у встановленні ефективності всього управління підприємством.

Логістичний менеджмент визначається активним організаційно-управлінським впливом на параметри будь-якого об'єкта з метою усунення небажаних відхилень від встановлених режимів управління потоковими процесами, підтримуванням стану упорядкованості і динамічної рівноваги підприємства із зовнішнім середовищем при стимулюванні підприємства на випередження стагнації і банкрутства.

Логістичний менеджмент складає одну з форм виробничо-господарських відносин і відображає причинно-наслідкові зв'язки і залежності, що виникають у процесі виконання суспільного виробництва. Ефективність логістичних управлінських відносин визначається такими умовами:

  • 1. Сумісність суб'єктів і об'єктів логістичного управління, їх відповідність одне одному у процесі функціонування. Розумна і здатна людина, яка на певній адміністративній посаді не має чіткого розуміння сутності і змісту логістичної діяльності, не здатна чітко і правильно сформулювати відповідні управлінські рішення і донести їх до підлеглих.
  • 2. Відносна самостійність суб'єкта й об'єкта логістичного управління у рамках їх єдності. За умови, що існує вірогідність прийняття суб'єктом рішення, яке не завжди може враховувати інтереси працівника, який має власне розуміння виниклої ситуації логістичного характеру та підходів до розв'язання відповідного логістичного завдання, останній повинен мати можливість проявити активність у реалізації її на практиці.
  • 3. Взаємодія суб'єкта й об'єкта логістичного управління між собою. Базується на принципах зворотного зв'язку з відповідним реагуванням на отриману інформацію, яка циркулює між ними. Таке реагування є вихідною умовою коригування наступних дій, спрямованих на узгодження функціонування суб'єкта й об'єкта логістичного управління при їх адаптації до змін зовнішнього середовища та змін внутрішнього стану.
  • 4. Мотивація суб'єкта й об'єкта логістичного управління до чіткої та усвідомленої взаємодії. Формуються умови, коли суб'єкт приймає управлінське

рішення і доводить його до об'єкта у вигляді розпорядження (команди), а об'єкт своєчасно і точно його виконує. Ступінь досягнення суб'єктом і об'єктом логістичного управління своїх цілей визначається напряму ступенем досягнення цілей управління у цілому.

  • [1] Суб'єкт (від лат. subjectus – те, що знаходиться знизу, лежить в основі) – носій предметно- практичної діяльності і пізнання, джерело активності, спрямованої на об'єкт.
  • [2] Об'єкт (від пізньолат. objectum – предмет, вщ лат. оЬ/с/о – кидаю вперед, протиставляю) – філософська категорія, яка виражає те, що протистоїть суб'єкту у його предметно- практичній і пізнавальній діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >