< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПІДСУМКИ

1. Сутність формування системи сучасних поглядів на встановлення поняття "логістичний менеджмент" визначають:

■ уявлення логістики як науково-практичного напрямку діяльності підприємства, що полягає в ефективному управлінні товаропотоками у сферах виробництва й обігу. Реалізація такого напрямку забезпечується логістичним менеджментом як ієрархічно структурованою системою виробничо- економічних відносин, що реалізуються у ході відпрацювання і прийняття рішень про оптимальне і адаптоване управління внутрішніми і зовнішніми потоковими процесами;

■ розгляд логістичного менеджменту як інтегруючої функції управління, яка координує й оптимізує логістичні функції з іншими функціоналами підприємства, включаючи маркетинг, продаж, виробництво, фінанси й інформацію. Він спрямовується на забезпечення виконання корпоративної стратегії підприємства шляхом оптимізації витрат і втрат матеріальних, інформаційних, фінансових, трудових і інших видів ресурсів.

2. Розуміння сутності та змісту логістичного менеджменту визначається точністю й чіткістю формулювання основних понять:

■ логістичного процесу як об'єкту управління і його представлення визначається змістом видів діяльності його учасників (сукупності логістичних функцій і операцій), послідовне виконання яких спрямоване на формування й трансформацію споживчих властивостей матеріального продукту, що забезпечує отримання цінного для споживача результату;

■ потокового процесу як інтегрального результату діяльності його учасників на підприємстві чи поза ним, що розглядається у контексті створення й найбільш ефективного використання ресурсів логістики;

■ логістичної системи як динамічної складної системи, що змінює у часі склад своїх елементів і зв'язків між ними, за умови збереження своїх основних функцій: планування, управління та контролю внутрішніх і зовнішніх потокових процесів в умовах цілеспрямованого формування та реалізації сукупних відносин учасників таких процесів з метою забезпечення досягнення цілей підприємства з найменшими витратами необхідних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >