< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПІДСУМКИ

1. Розуміння актуальності осмислення сутності логістичного менеджменту визначається:

■ ефективним використанням логістики суб'єктами ринкових відносин забезпечується чітким і однозначним викладенням теоретичних положень, які, з одного боку, знаходяться у руслі системного підходу, а з іншого – надання їм своєї специфічної особливості й універсальності. Тільки при отримані змістовних, науково обґрунтованих даних у площині існуючого спектру знань можна вести мову про комплексний підхід до проблеми встановлення основних закономірностей формування й розвитку логіс- тичного менеджменту;

■ розглядом логістичного менеджменту, як складової загального менеджменту підприємства, певного наукового напряму у теорії управління із всією сукупністю методів, теорій і видів аналізу, які розробляються для вирішення загальних і локальних проблем оптимізації економічної діяльності. Практичний бік логістичного менеджменту – це розробка та впровадження методик, процедур та рекомендацій щодо ефективного управління потоковими процесами на всіх етапах їх життєвого циклу – від "вихідного джерела сировини і матеріалів" до кінцевого результату.

2. Методологічну основу науки логістичного менеджменту визначають:

■ добре скомпонована, логічна, відтворювана структура логістичних методів, процедур, певні послідовності виконання логістичних функцій й операцій з ретельно визначеними правилами їх вибору і реалізації, розглядаються як методологія логістичного менеджменту;

■ "системні" методи дослідження, що передбачають широкий набір методів вимірювань і процедур оцінки варіантів рішень і результатів їх реалізації, які забезпечують потреби менеджерів-логістів щодо узагальнення, спрощення, об'єднання, оптимізації, оцінювання, планування та управління потоковими процесами. Замість інтуїтивних рішень, що виходять з практичного досвіду та здорового глузду менеджерів-логістів, системне дослідження пропонує їм методи раціональних, якісних і кількісних оцінок.

3. Комплексне залучення до сфери логістичного менеджменту етапів, структур і елементів виробничо-господарських відносин можливе за умови:

■ наукового пізнання економічних законів та свідомої реалізації їх вимог на всіх етапах життєвого циклу логістичних систем. Знання законів, закономірностей та принципів управління, яке допомагає управлінському апарату підприємства виявляти та реалізувати прогресивні напрацювання теорії і позитивний досвід практики логістичного управління з метою формування і розвитку нових ринково визначених відносин на основі інтеграції й оптимальної адаптації своїх можливостей до динамічно змінюваних умов зовнішнього середовища;

■ знання принципів логістичного менеджменту, що дозволяє отримувати узагальнені практичні дані на підставі системних спостережень, і які у значній мірі нівелюють невизначеність окремих факторів зовнішнього середовища. Використання цих принципів логістичного менеджменту дозволяє підприємству найбільш оптимально реалізовувати свої цілі й завдання щодо задоволення потреб і вимог кожного споживача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >