< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕНЕДЖМЕНТ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

Реструктуризация организации больше не может считаться одноразовым событием. Больше всего это процесс, который постоянно продолжается, определяется изменяющимися требованиями деловой среды.

Кэи Бланчард Терри Вегхорн

Структура розділу

 • 5.1. Сутність та зміст менеджменту ланцюга поставок.
 • 5.2. Менеджмент виробничо-логістичних ланцюгів.
 • 5.3. Практика використання концепції SCM.
 • 5.4. Інформаційні технології підтримки SСМ-систем.
 • 5.5. Планування логістичних потужностей ланок ланцюгів поставок.

Ключові терміни і поняття

Менеджмент ланцюгів поставок, менеджмент виробничо-логістичних ланцюгів, концепція раціональності, віртуальні логістичні організації, логістичні потужності.

Ключові моменти розділу

 • 1. Поняття ланцюга поставок.
 • 2. Сутність і зміст менеджменту ланцюгів поставок.
 • 3. Основні цілі й завдання формування виробничо-логістичних ланцюгів.
 • 4. Концепція раціональності виробничо-логістичних ланцюгів.
 • 5. Особливості практики використання концепції SСМ.
 • 6. Інформаційна підтримка SСМ-систем.
 • 7. Планування логістичних потужностей ланок ланцюгів поставок.

У результаті вивчення розділу ви:

■ зрозумієте сутність та зміст менеджменту ланцюгів поставок;

■ знатимете основні положення концепції раціональності виробничо-логістичних ланцюгів;

■ простежите основні напрямки практичного використання концепції SСМ;

■ простежите еволюцію становлення інформаційної підтримки SCM-систем;

■ зрозумієте зміст та процедуру планування логістичних потужностей ланок ланцюгів поставок.

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

Поняття ланцюга поставок

Налагоджуючи ділові відносини з декількома постачальниками різних рівнів зв'язків, виробник отримує безцінний досвід ведення бізнесу у своїй галузі. Звичайним стає переведення окремих видів виробництва за кордон, оскільки ряд країн та регіонів світу, наприклад країни Далекого Сходу (Китай, Південна Корея, Філіппіни і т. д.), досягай значного рівня та досвіду стосовно створення та розвитку окремих стадій виробничого процесу. У кінці XX ст. логістика починає розглядатися як основний структурний елемент глобального управління товарно-матеріальними потоками і віднесеними до них потоками інформації, фінансів та сервісу через мережі постачальників, виробників, дистриб'юторів, міжнародні транспортні компанії та роздрібну торгівлю. За таких обставин для опису підприємств, що спільно переробляють сировину й матеріали (висхідний потік) у готову продукцію (спадний потік), що складає цінність для кінцевого споживача, був прийнятий термін "ланцюг поставок".

Поняття ланцюга поставок (Supply ChainSC) у багатьох визначеннях подається як певний бізнес-процес, що пов'язує підприємства й організації та описує всі дії, які відносяться до отримання замовлень серед усіх учасників: постачальників, виробників, дистриб'юторів та споживачів. Ланцюг поставок охоплює всі організації та види діяльності, які пов'язані з переміщенням та трансформацією товарів, починаючи із стадії сировини й матеріалів та закінчуючи доставкою готової продукції кінцевому споживачеві. Такі ланцюги поставок починаються з джерел сировини й комплектації і закінчуються готовою продукцією з її споживчим використанням, включаючи контроль і регулювання споживачами процесів повернення / утилізації матеріальних елементів ланцюга на кожному його етапі.

Необхідно зазначити, що у вітчизняній фаховій літературі з логістики використовують такі варіанти російськомовного перекладу "Supply Chain (SC)", – "ланцюг поставок" і "логістичний ланцюг". У багатьох випадках ці поняття не дуже чітко розмежовуються, а в окремих випадках терміни "логістична система", "логістичний ланцюг" та "ланцюг поставок" використовуються як синоніми. Проведемо порівняльний термінологічний аналіз вищенаведених термінів.

а) Ланцюг поставок – це послідовність подій, яка включає перетворення, рух чи розміщення, які додають вартість ( Terminology in Logistics. Terms and Definitions/Glossary of Logistics Terms. – European Logistics Association, 2005. – P. 100, переклад [14]).

Трактування базується на положеннях процесного підходу як сукупності потокових процесів, що виконуються учасниками ланцюга поставок, додаючи цінність для кінцевого споживача виробленої у ланцюгу продукції (послуг).

б) Ланцюг поставок – це глобальний ланцюг, який використовується для поставки продукції чи послуг від джерел сировини і матеріалів до кінцевого споживача за допомогою потоків інформації, фізичного розподілу там грошових коштів (APICS Dictionary. The Industry Standard for More than 3500 Terms and Definitions/Eleventh Edition. – The Association for Operation Management, 2005. – P. 113, переклад [14]).

Трактування зосереджується на об'єктному підході, де ланцюг – це максимальна структура, що характеризує всі ланки матеріальних, фінансових та грошових потоків.

На підставі вищевикладеного, ланцюг поставок будемо розглядати як угрупування партнерів, які разом переробляють основну сировину (висхідний потік) у готову продукцію (спадний потік), яка складає цінність для кінцевих споживачів, і які регулюють реверсивний матеріальний потік на кожному етапі.

Термін "ланцюг поставок" у найбільш загальному підході означає мережу чи систему поставок, яка об'єднує постачальників, підприємств-виробників, роздрібну торгівлю та численні допоміжні компанії, що беруть участь у розробці, постачанні, виробництві, зберіганні, транспортуванні, продажу й обслуговуванні. При цьому потоки предметів праці включають переміщення деталей та складальних одиниць від початку до кінця ланцюга і грошовий потік, що рухається у зворотному напрямку. Не менш важливим є й інформаційний потік: споживачі направляють замовлення й вимоги до продукції на початок потоку, а постачальники повідомляють споживачів про рівень наявних запасів та свої дії. Таким чином, інформація рухається у двох напрямах.

Отже, ланцюг поставок – це сукупність партнерів виробничо-комерційної діяльності (бізнес-партнерів), які спільно формують та управляють висхідним потоком (переробка основних сировинних продуктів), внутрішнім потоком (розробка та виробництво готової продукції) та спадним потоком (зберігання, доставка та експлуатація готової продукції), зворотним потоковими процесами, результат такої діяльності складає цінність для кінцевого споживача.

Розуміння сутності ланцюга поставок виходить з таких ключових принципів успішної підприємницької діяльності [75]:

 • 1. Формування та розвиток ланцюга поставок на основі стратегічного партнерства визначають кошти кінцевого споживача; який приймає рішення щодо придбання продукції і відповідного сервісу. Всі інші учасники процесу поставки продукції та послуг лише перерозподіляють такі кошти між собою.
 • 2. Забезпечення стабільності та ефективності відносин усіх учасників процесу поставки кінцевому споживачеві продукції та послуг (від постачальника вихідної сировини й матеріалів до кінцевого споживача) визначається отриманням кожним елементом ланцюга поставок прибутку від своєї діяльності.
 • 3. Уявлення про ланцюг поставок виходять з безперечного забезпечення умов для створення додаткової цінності. Його формування й розвиток визначається не потребою максимального зниження сукупних витрат (що; безперечно, є важливим для підприємств), а наповненням кінцевого продукту чи послуги, або ж їх сукупності (так названого сервісного продукту) – якістю; використовуваними технологіями, способами доставки та зберігання, гарантійним і постгарантійним сервісом тощо.

У найбільш широкому підході сутність ланцюга поставок представляється як така, що у найбільшій мірі відповідає уявленням організації інтегрованої логістичної системи і виходить з методології системного аналізу у ієрархії: "логістична система – логістична підсистема / логістична мережалогістичний канал – логістичний ланцюг". При цьому логічним є розгляд питань аналізу та створення ланцюга поставок у межах певної функціональної сфери логістики (постачання, виробництва та дистрибуції).

Ланцюг поставок за визначенням звязує (рис. 5.1):

у постачанні: постачальника сировини (від початкової точки) і підприємства / виробника кінцевої готової продукції (до кінцевої точки);

у виробництві: постачальника виробничих запасів (підготовче виробництво, склади виробничих запасів) і основне виробництво (незавершене виробництво, кінцева готова продукція, склади незавершеного виробництва і готової продукції);

у розподілі: виробника / постачальника кінцевої готової продукції (від початкової точки) і споживача такої продукції (до кінцевої точки).

Загальна схема формування ланцюга поставок

Рис. 5.1. Загальна схема формування ланцюга поставок

Ланцюг поставок у цілому охоплює основні матеріальні запаси, продаж готової продукції кінцевому споживачеві та переробку продукції, яка виведена із споживчого використання. Часові рамки функціонування ланцюга поставок визначають термін переміщення продукції від постачальника до підприємства і далі до кінцевого споживача. Час – це фактор, який показує наскільки оперативно ланцюг поставок здатен зреагувати на попит кінцевого споживача.

При формуванні ланцюга поставок виділяється головне підприємство, яке виконує роль інтегруючої ланки, об'єднуючи мережі постачальників (на "Вході") та покупців / споживачів (на "Виході").

Функціонування ланцюга поставок визначає:

 • а) управління діяльністю постачальників сировини, матеріалів та комплектації (вони знаходяться вище по потоку), а також покупців і кінцевих споживачів готової продукції з відповідним набором сервісного забезпечення (вони знаходяться нижче по потоку);
 • б) переміщення предметів праці від початку до кінця ланцюга і грошовий потік, який рухається у зворотному напрямку. Два такі потоки визначають відношення "постачальник – споживач";
 • в) визначення значимості формування віднесеного до товаропотоку інформаційного потоку: споживачі надсилають замовлення та вимоги до продукції й відповідного її сервісного забезпечення на "Вхід" ланцюга, а постачальники повідомляють споживачів про рівень існуючих у нього запасів готової продукції (чи необхідності її виготовлення), відповідні дії, пов'язані з доставкою продукції та її використанням. У такому випадку інформація рухається в обох напрямах.

Кожен бізнес-партнер безпосередньо відповідає за процес, який проходить ланцюг поставок і додає вартості продукції. А саме:

■ планування і контроль усіх процесів, що зв'язують докупи партнерів у ланцюгу поставок для задоволення запитів кінцевих споживачів;

■ рух сировини, матеріалів і кінцевої продукції в ланцюгу поставок, який викликаний винятково поведінкою споживача у кінці такого ланцюга;

■ переробка вхідних елементів ланцюга у формі сировини, матеріалів й інформації у його вихідні продукти у вигляді готової продукції та відповідного сервісу;

■ визначення й реалізація завдань координації матеріального та інформаційного потоків всередині ланцюга поставок.

Менеджери із закупок (висхідний потіїс) відповідають за планування, прогнозування та складання календарних графіків матеріальних потоків між різними рівнями постачальників у ланцюгу. Вони, координуючи роботу центрального підприємства з діяльністю постачальників, забезпечують тим самим своєчасність доставки сировини, матеріалів і комплектації у необхідній кількості, необхідної якості, у визначений термін та у встановлене місце. У мережі дистрибуції (спадний потіїс) знаходяться всі організації, процеси, функції, через які кінцевий готовий продукт переміщується до кінцевого споживача.

Виділяють три рівня складності ланцюгів поставок (рис. 5.2) [11].

Прямий ланцюг поставок складається з центрального підприємства (виробничого чи комерційного спрямування діяльності), постачальників і споживачів першого рівня (таких, що працюють з підприємством напряму), які беруть участь в управлінні потоковими процесами.

Розширений ланцюг поставок доповнюється постачальниками і споживачами другого рівня (таких, що працюють з підприємством відповідно через постачальників і споживачів першого рівня).

Максимальний ланцюг поставок включає центральне підприємство і всіх контрагентів на висхідних і спадних потоках (аж до постачальників первинних матеріальних ресурсів і кінцевих (індивідуальних) споживачів.

Рівні складності ланцюгів поставок

Рис. 5.2. Рівні складності ланцюгів поставок

"Реальність" ланцюга поставок визначається шляхом прив'язки мережі процесів до його учасників та їх окремих функціональних підрозділів, де кожна ланка може бути пов'язана з декількома іншими.

Мережа бізнес-процесів ланцюга поставок є одним з найбільш важливих понять у розгляді сутності концепції SСМ (рис. 5.3).

Мережа бізнес-процесів ланцюга поставок – це сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих бізнес-процесів, що включають усі функції, виконувані у підрозділах учасників такого ланцюга.

При дослідженні функціонування мережі бізнес-процесів ланцюга поставок визначають пріоритетні процеси для підприємства, проводять їх детальне моделювання й аналіз з наступною їх реорганізацією.

Тобто керівництво підприємства будує комплексу картину своїх процесів, що у подальшому забезпечує можливість прийняття адекватних управліньських рішень.

Незалежно від того, скільки на підприємстві існує логістичних бізнес- процесів, вся логістична діяльність такого підприємства має розглядатися як бізнес-процеси, а саме підприємство є учасником такого процесу.

Використання для управління виробничо-господарською діяльністю і відповідними ресурсами підприємства системи взаємопов'язаних логістичних процесів розглядається як процесний підхід у логістичному менеджменті.

Всередині численних можливих варіантів мережі бізнес-процесів постачальників та споживачів знаходиться підприємство-виробник кінцевої продукції. Кожен учасник логістичного ланцюга відповідає за свій внесок у загальний процес формування споживчої цінності, який визначає:

переробку сировини і матеріалів, віднесеної до цього інформації;

координація формування та проходження матеріального, інформаційного та інших логістичних потоків всередині ланцюга поставок;

планування, моніторинг та контроль усіх процесів, які об'єднують діяльність всіх учасників логістичного ланцюга з метою безперечного задоволення потреб і вимог споживачів;

рух сировини і матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції у логістичного ланцюга, який визначається винятково необхідністю задоволення реальних потреб споживача.

Мережа (система) бізнес-процесів ланцюга поставок

Рис. 5.3. Мережа (система) бізнес-процесів ланцюга поставок

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >