< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ SCM

Сучасний стан впровадження системи SСМ

Проблеми ефективного менеджменту ланцюгів поставок стають все більш актуальними у промислово розвинутих країнах. Концепція SCM має надзвичайно важливе значення як для великих підприємств, так і для малого й середнього бізнесу. Участь підприємства у ланцюгу поставок – це один з вирішальних факторів збереження та підвищення рівня прибутків і конкурентоспроможності на існуючих та перспективних ринках.

Сьогодні виходять декілька серйозних спеціалізованих періодичних видань (у США – це Global Supply Chain; Supply Chain Management; Supply Chain and Logistics Journal і ін.). Успішно працюють постійно діючі симпозіуми з питань теорії й практики SCM.

У США – це Stanford Global Supply Chain Management Forum (SGSCM), членами якого є великі компанії світового рівня: Compaq Computer, Ericsson, Hewlett- Packard Company, IBM Corpation, BMW Technology, Motorola, Nokia Mobile Phones, SAP Labs Inc., Cisco Systems, Ford Motor Company, General Motors Corpation, Honda R&D American, Intel Corpation, Sun Microsystems, Toyota Motors і ін. [6].

У Європі – це European Supply Chain Forum (ESCF), членами якого є DHL, Ericsson, IBM, IKEA, KLM, Nike, Philips CFT, Procter & Gamble, SAP, Solvay Pharmaceuticals, Unilever і ін. m

Упровадження SCM на будь-якому підприємстві вимагає від нього ряду значних змін у менталітеті персоналу – приділеная значно більшої уваги питанням дослідження споживачів, збільшення оперативності у роботі тощо. Підприємству необхідні організаційні, технологічні та управлінські рішення щодо переходу на SCM. Насамперед, це стосується створення єдиного інформаційного простору всередині підприємства, автоматизації процесів та ефективного аналізу отриманої інформації.

Для великого підприємства побудова SCM означає передачу значної частини як основних (технологічних), так і забезпечувальних (сервісних) бізнес-процесів своїм партнерам з бізнесу на довгостроковій основі. В умовах ланцюга поставок виробник кінцевої готової продукції може отримувати до 75 – 80 % комплектуючих, що забезпечує йому можливість зосередити свої зусилля на удосконаленні ключових складових виробу (дизайн, технології обробки та складання, проектування нової продукції тощо). У свою чергу це дозволяє виробникові значно збільшити свою гнучкість за рахунок багатоваріантності продукції, скоротити витрати, що пов'язані із утриманням великої кількості власних бізнес-процесів тощо.

Американська модель SCM базується на взаємодії великої кількості замовників та виконавців, яка будується в межах одного конкретного замовлення, де основним критерієм відбору виконавців замовлення є пропонована ціна. Наявність великої кількості пропозицій з боку виконавців дозволяє виробникові обрати найкращий варіант для виконання отриманого замовлення.

Велике автомобілебудівне підприємство США має до 2000 – 2500 підрядних організацій. Компанії "Chrysler", "Ford" та "General Motors" самостійно виготовляють трохи більше третини комплектації. Решта деталей поставляються їм у рамках договорів підряду. Цьому сприяє ліберальна економічна політика у сфері малого й середнього бізнесу США, система державних замовлень.

Як свідчать опубліковані дані про результати впровадження концепції SCM, було досягнуто:

■ зниження рівня виробничих запасів до 60 %;

■ скорочення часу виготовлення продукції за рахунок узгодження процесних ланцюгів до 50 %;

■ зростання прибутку на 30 % за рахунок оптимізації процесу створення доданої вартості та зниження трансакційних витрат;

■ підвищення якості продукції на 30 %;

■ збільшення обороту та частки ринку на 55 % за рахунок покращення реакційної здатності системи і зміни відносин зі споживачами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >