< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АУТСОРСИНГ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сутність аутсорсингу бізнес-проиесів

Підприємство може досягти реальних успіхів на ринку за умови правильної постановки цілей функціонування та орієнтації діяльності на безпосереднє їх виконання з мінімальними втратами та помилками. Успішним можна вважати підприємство, яке постійно збільшує свою гнучкість, цілеспрямовано перерозподіляє ресурси на користь удосконалення, стратегії та ключових навичок [5]. Високоефективна підприємницька діяльність визначається такими положеннями:

 • а) підприємство має бачення та настанову визначення найбільш важливих механізмів, що забезпечують збільшення існуючої і майбутньої своєї цінності у межах галузі. Воно прогнозує та швидко реагує на значні зміни у середовищі споживання;
 • б) підприємство розробляє адаптовані й виконувані стратегії, за допомогою яких можливо уникнути стагнації й банкрутства в умовах економічної невизначеності Підприємство – це гнучка і самонавчальна структура;
 • в) підприємство набуває здатності виділяти основні професійні навички, які мають найбільше значення для створення цінності, очікуваної споживачем. Воно постійно удосконалює такі навички та на їх основі досить ефективно конкурує з іншими підприємствами. Цінність виробника складає його здатність чітко визначити як і коли можливо удосконалити такі навички шляхом партнерства як у сфері стратегічних знань та умінь, так і у сфері допоміжних процесів;
 • г) для підприємства важливим є розуміння того, що його ефективний взаємозв'язок із споживачем – це фактор, що забезпечує створення цінності. Свої ідеї та знання виробник має використовувати для формування постійного, задоволеного якістю продукції та відповідного обслуговування споживача, який приносить значний економічний прибуток.

Підприємству необхідно мати чітке уявлення про цілі, досягнення яких забезпечить йому найбільшу продуктивність використання всіх ресурсів, тобто здатність забезпечити собі конкурентні переваги у певних часових і просторових параметрах середовища його функціонування. При цьому визначається необхідність альтернативності цілей, оцінюючи чим необхідно пожертвувати. Це означає, що значимість та складність формування системи логістичного менеджменту підприємства має визначатися, насамперед, відповідним рівнем професіоналізму вищого керівництва, спроможністю виявити та задіяти ті прогресивні теорії й ефективний досвід організації і менеджменту, що дозволяють найбільш оптимально адаптувати свої внутрішні можливості до постійно змінюваних умов зовнішнього середовища. Цінність підприємства-виробника сьогодні визначається тим, наскільки воно спроможне встановити як і коли можливо удосконалити набуті професійні навички і досвід з метою найбільш ефективної реалізації як основних, так і допоміжних бізнес-процесів на основі продуктивного партнерства.

Сьогодні більшість підприємців переймаються питанням: як фірмі стати конкурентоспроможною і зберегти конкурентоспроможність у всіх бізнес- процесах? Ймовірно саме таке явище у підприємницькій діяльності, як аутсорсинг може допомогти вирішити цю проблему, але він має надати діяльності підприємства принципово іншої форми, відмінної від існуючої.

Чим більше компанія зосереджується на таких видах діяльності, які, на її думку забезпечують відмінну перевагу, тим більше вона вимушена покладатися на інших. Зі зростанням цієї зовнішньої залежності життєво важливим стає зміна природи відносин. Конкурентні взаємовідносини між незалежними учасниками угоди повинні перетворитися у партнерські.

М. Кристофер. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, X. Пэк. – М.: Технология, 2005. – 200 с.

Аутсорсинг (від англ. Outsorcing – використання зовнішніх джерел чи засобів) – це передача певних бізнес-функцій чи бізнес-процесів підприємства та всіх пов'язаних з ними активів сторонній організації-підряднику (аутсорсеру), яка здатна збільшити їх цінність, що зазвичай недосяжне підприемству-замовнику.

Основними причинами, що викликають потребу переходу до аутсорсингу, є такі:

■ нестача власних ресурсів;

■ потреба у скороченні витрат;

■ необхідність зосередитися на основних видах діяльності;

■ бажання отримати конкурентні переваги.

До цього слід додати ще дві причини:

а) керівництво підприємства не знає, що робити далі:

■ не відслідковується подальша перспектива розвитку цього напряму діяльності;

■ підприємство у цілому починає втрачати ринкову привабливість.

б) керівництво підприємства не здатне чітко сформулювати, який існує вихід з існуючого стану справ.

А відтак аутсорсинг ефективний за умов:

■ є достатньо відпрацьованим процесом з багатою історією вдалих контрактів;

■ дозволяє отримати покращення, які неможливо досягти за допомогою звичайного підрозділу;

■ покращує діяльність підприємства і виділений процес;

■ пропонує контроль над витратами, який неможливий силами внутрішнього підрозділу;

■ виключає непередбачені витрати;

■ покращує якість сервісу;

■ дозволяє залишатися конкурентоспроможним;

■ дозволяє зосередитися на основному виді діяльності і джерелі прибутку;

■ є дієвим способом зміни корпоративної культури;

■ передбачає якість, яка не досяжна внутрішнім підрозділам;

■ передбачає гнучкий підхід до кількості штату працівників;

■ відкриває доступ до знань і досвіду спеціалістів.

У червні 1995 р. у журналі "Harvard Business Review" з'явилася стаття, у якій начальник підрозділу з розробки і впровадження інформаційних технологій компанії ВР Exploration стверджував, що передав майже всі функції з розробки і впровадження інформаційних технологій компаніям, які спеціалізуються у цій сфері. При цьому його організація отримала значні конкурентні переваги. Серед них – підвищення якості обслуговування, зниження витрат на 30-40 %, а також упевненість у тому, що у майбутньому компанія досягне ще більшого підвищення якості обслуговування і зниження витрат. Пізніше фінансовий директор BP Exploration у одному з інтерв'ю заявив, що недавно закінчився термін дії чотирирічного контракту про аутсорсинг його фінансового підрозділу, І він відразу ж підписав ще один п'ятирічний контракт з тим же аутсорсером. За його словами, за ці дев'ять років доходи BP Exploration зростуть удвічі, а витрати знизяться на 50 %, до того ж тепер компанії будуть надавати послуги, якість яких значно вища.

Після рішення компанії Eastman Kodak про передачу більшої частини своїх one рацій з розробки і впровадження інформаційних технологій стороннім організаціям, прийнятого в 1989 р., стали з'являтися статті, і прес-релізи, які вказували на те, що за допомогою аутсорсингу можна досягти такого підвищення якості обслуговування і зниження витрат, якого дуже важко досягти у рамках внутрішнього підрозділу фірми. Додали переконливості таким аргументам і статті компанії BP Exploration, згідно з якими деякі організації-замовники цілком можуть досягти постійного підвищення якості обслуговування. Після виходу першої з цих статей більшість менеджерів, які стверджували, що аутсорсинг такого підрозділу, як інформаційних технологій, – це визнання поразки підприємства, змінили свою думку.

Досить часто аутсорсинг стає предметом довгострокового, 5 – 10-річного контракту, тому необхідно пам'ятати, що рішення щодо аутсорсингових послуг повинне мати стратегічний, а не оперативний характер. Пропозиція зобов'язана бути чітко позначеною, надійною у фінансовому змісті, повинна припускати привабливий прибуток на інвестований капітал з урахуванням можливих ризиків. Як і будь-яка корпоративна угода, висновок угоди про аутсорсинг супроводжується складним переговорним процесом, а це, у свою чергу, вимагає використання знань юристів, фінансистів і психологів.

Результати досліджень зарубіжних дослідників свідчать про ефективність діяльності надавачів логістичних послуг. Так, понад 60 % опитаних у Європі фірм вважають послуги з аутсорсингту успішними, водночас третина з респондентів залишається або незадрволеними отриманими логістичними послугами, або не спроможні їх оцінити. Незважаючи на суттєві відмінності у розвитку ринку логістичних послуг, такі тенденції спостерігаються, хоча не дуже виразно, у країнах Центрально-Східної Європи, зокрема, в Україні та Росії. Значним ускладненням при прийнятті рішення про аутсорсинг є відсутність операторів, які пропонують повний потрібний спектр логістичних послуг в усіх регіонах України. Окрім того, часто спостерігається недотримання прийнятих зобов'язань щодо рівня обслуговування; відсутність управлінського персоналу стратегічного бачення; складність у досягненні зниження витрат; зростання цін після встановлення співпраці; зниження можливості впливу та контролю над функціями, переданими надавачу послуг. Істотною проблемою є менший досвід логістичних one раторів і у зв'язку з цим гірше розуміння процесів, характерних для цієї галузі, порівняно з операторами, які діють у Західній Європі. Це має більше значення у випадку делегування назовні більш широкого діапазону операцій, а не тільки транспортування та складування, комплектації, логістичного консультування тощо. Як наслідок, по мірі розвитку ринку логістичних послуг популярність аутсорсингу на вітчизняному ринку буде також зростати.

Як показало дослідження, проведене у 2004 р. в Німеччині консалтинговою фірмою Miebach Logistik [90] у співпраці з Deutsche Logistik Zeitung, аутсорсинг логістичних послуг, домінантний тренд 90-х років, значно виражений і у новому тисячолітті. Зокрема, серед анкетованих найбільших фірм, присутніх на німецькому ринку, приблизно 2/3 логістичних операторів у 2004 р. (70 % у 2002 р.) і 60 % фірм, які прийняли рішення про аутсорсинг у 2004 р. (50 % у 2002 р.) вважають, що у майбутньому тенденції до передавання логістичного обслуговування зовнішнім фірмам буде надалі розвиватись.

Аутсорсинг спрацьовує не завжди, але потенційні вигоди такі, що не розглядати можливість аутсорсингу – це серйозний недолік керівника. Підприємству необхідно мати чітке уявлення про цілі, досягнення яких забезпечить йому найбільшу продуктивність використання цих ресурсів, тобто забезпечити собі конкурентну перевагу у певних часових і просторових параметрах середовища функціонування. При цьому визначається необхідність альтернативності цілей, оцінюючи чим необхідно пожертвувати. Це означає, що значимість та складність формування системи логістичного управління підприємства визначається, насамперед, відповідним рівнем професіоналізму його вищого керівництва, спроможністю виявити та задіяти ті прогресивні теорії і ефективний досвід організації і менеджменту, що дозволяють найбільш оптимально адаптувати свої внутрішні можливості до постійно змінюваних умов зовнішнього середовища. Цінність виробника визначається тим, наскільки він здатний чітко встановити як і коли можливо удосконалити набуті професійні навички і досвід з метою найбільш ефективного реалізації як основних, так і допоміжних процесів на основі продуктивного партнерства.

Тобто передача другорядної функції організації, яка спеціалізується у відповідній сфері діяльності (аутсорсинг-обслуговування) може розглядатися як цілком логічне – адже немає сенсу тримати у своїй структурі підрозділ, який не створює цінності.

Досить часто поняття аутсорсинг, як правило, використовують у контексті вирішення дилеми "виробляти чи купувати". Хоча сучасне розуміння аутсорсингу виходить з більш широкого його значення – як форми ведення підприємницької діяльності за якою виконання другорядних функцій (в окремих випадках можуть передаватися і ресурси) підприємства передається зовнішній організації. Така організація здатна ефективно виконувати ці функції та використовувати надані їй ресурси в інтересах замовника.

На прийняття рішення купувати чи не купувати аутсорсинг-послуги можуть впливати такі фактори:

■ існує необхідність у гарантованому наданні аутсорсинг-послуг, тобто у забезпеченні високої надійності обслуговування;

■ обсяги послуг, які, на думку керівництва, можна було б передати аутсорсинг, настільки малий, що ніхто з логістичних провайдерів не зацікавлений у їх наданні;

■ вимоги до рівня якості аутсорсинг-послуг настільки жорстко визначені чи нестандартні, що потребують наявності в аутсорсера особливих методів виробництва, які на той час відсутні;

■ обов'язкове збереження комерційної таємниці;

■ наявність потреби у забезпеченні завантаження власних виробничих потужностей;

■ необхідність знизити залежність від будь-якого джерела поставок послуг іт.ін. [47].

Існуючий досвід показує, що використання аутсорсингу може бути найбільш привабливим у таких випадках:

■ існує потреба у значних матеріальних та трудових ресурсах;

■ сфери діяльності підприємства мало пов'язані між собою;

■ виконання робіт передбачає використання спеціальних професійних знань та досвіду;

■ діяльність підприємства піддається різким коливанням ринку, що призводить до великих витрат на наймання, навчання та збереження персоналу;

■ досить швидко змінюється технологія, що відповідно вимагає великих інвестицій.

За будь-яких умов прийняття рішення щодо переходу на аутсорсинг визначається такими аргументами на його користь.

1. Аутсорсинг – це успіх у діяльності підприємства, якщо:

■ підприємству пропонується добре відлагоджений процес надання аутсорсинг-послуг, який підкріплюється позитивними відгуками інших замовників;

■ передбачається ефективний контроль витрат на виконання процесу, можливість уникнення непередбачених витрат;

■ реалізація процесу надання аутсорсинг-послуг забезпечить підприємству відчутні покращення його підприємницької діяльності у довгостроковій перспективі, що не можна досягти власними силами;

■ дозволяє отримати стійкі конкурентні переваги за рахунок покращення рівня якості сервісного забезпечення виробленої кінцевої готової продукції;

■ дозволяє підприємству зосередитися на виконанні основного виду діяльності та джерелі основного прибутку;

■ підвищує рівень корпоративної культури, у тому числі переорієнтація персоналу підприємства на задоволення потреб і вимог споживачів;

■ пропонує більш гнучкий підхід до встановлення необхідної кількості персоналу, відкриває йому доступ до сучасних знань та досвіду спеціалістів, що працюють у цій сфері

2. Аутсорсингце відомий та добре налагоджений процес. Майже 50 останніх років фірми передають до аутсорсингу рекламу, юридичні послуги, транспорт, будівництво і виробництво. Ідея аутсорсингу не нова. Аутсорсинг – це нова назва для старих методів. Сервісні центри, підготовка контрактів чи управління проектами давно перетворилися у аутсорсинг. Навіть аутсорсинг інформаційних технологій у цілому не нове явище. В автомобілебудівній промисловості вже є традиційним передача виготовлення заласних частин, окремих видів комплектації підрядникам (малим та середнім підприємствам), оскільки вони гарантують високу якість виконання замовлень складального підприємства.

Оскільки аутсорсинг є досить старою ідеєю, сьогодні його успіх визначається наявністю на ринку бізнес-послуг сторонньої організації (сервіс- провайдера / аутсорсера), яка за рахунок високого рівня професіоналізму свого персоналу (як правило вузької спеціалізації) здатна збільшити цінність другорядній функції, що зазвичай є недосяжним для підприємства-виробника.

3. Аутсорсинг – це покращення діяльності підприємства, яке не може бути досягнуте у звичайних умовах. У наслідок того, що внутрішній підрозділ підприємства може лише декларувати своє намагання збільшити всій внесок у формування цінності, сервіс-провайдер реально володіє знаннями та можливостями, достатніми для внесення суттєвих та необхідних змін у культуру бізнесу підприємства.

Тобто виникає дещо незвичайна ситуація, коли у керівництва підприємства виникає по відношенню до сервіс-провайдера більше довіри, ніж до власного підрозділу. З іншого боку досвідчений сервіс-провайдер не погодиться на укладення угоди, якщо у керівництва немає такого переконання.

 • 4. Аутсорсинг – це безперечне покращення бізнес-процесів підприємства. Аутсорсинг вимагає більш жорстких підходів до управління бізнес-процесами, що впливає на підприємницьку діяльність підприємства у цілому. Персонал сервіс- провайдера якісно готує документацію та звітність, що обґрунтовує необхідні витрати на управління бізнес-процесами, забезпечить розробку бюджету та належного контролю витрат, створять належні умови для ефективного управління змінами бізнес-процесів. Сервіс-провайдер, який ефективно працює, переносить свій позитивний досвід на інші проекти, пропонує особливі методи управління, якісні процеси обслуговування замовника.
 • 5. Аутсорсингце кращий контроль витрат. Реалізація аутсорсингу забезпечує:

■ більш жорсткий контроль витрат у цілому (сервіс-провайдер як правило більш принципово відноситься до контролю витрат, а ніж внутрішній підрозділ підприємства);

■ більша прозорість реальних витрат на управління бізнес-процесом (виділення та контроль сервіс-провайдером прихованих витрат);

■ сервіс-провайдер залучає свій персонал до реалізації проекту у міру необхідності, більш гнучко використовує професійний досвід та знання своїх спеціалістів (платити працівникам лише тоді, коли є потреба у них);

■ співпраця підприємства з сервіс-провайдером забезпечує економію витрат на використання інфраструктури, інструментів і т. ін.

6. Аутсорсинг – це якісний сервіс. Динаміка розвитку зовнішнього середовища підприємства, де функціонує сервіс-провайдер, значно відрізняється від його внутрішнього середовища. Сервіс-провайдер як самостійна організація працює у жорсткому конкурентному середовищі, тому його невдалі проекти можуть у значній мірі змінити його ринкове положення. За таких умов сервіс-провайдер намагається забезпечити якість виконання проекту у таких сферах:

■ встановлення й підтримки високої якості внутрішніх взаємовідносин (тісна плідна співпраця вищого керівництва з персоналом, який має відношення до виконуваного проекту);

■ забезпечення високої якості свого кінцевого продукту (розширення меж його споживання, вимог та контролю за змінами у функціонуванні бізнес- процесів);

■ впливу на якість планування і складання свого бюджету (формування тісних комерційних відносин між підприємством та сервіс-провайдером вимагає якісного контролю планування та складання бюджету на більш вищому рівні, ніж це існує на підприємстві).

7. Аутсорсинг – це нові можливості підприємства у конкурентній боротьбі. Сервіс-провайдер здатний надати підприємству свої унікальні ресурси, що дозволяє останньому створити нові бізнес-системи, швидше і більш якісно, ніж конкурентами. Значне покращення якості управління основними та допоміжними процесами, якості кінцевої готової продукції розглядається як складова конкурентних переваг підприємства. Сервіс-провайдер, який ефективно працює, буде оплачувати сучасне устаткування та прогресивні процеси, що гарантують безперечне виконання ним укладеної угоди на аутсорсинг-обслуговування.

Але аутсорсинг – це лише одне з багатьох рішень проблеми конкурентоспроможності Будь-яка оцінка ефективності аутсорсингу повинна ґрунтуватися на його порівнянні з іншими методами, які вже використовуються чи можуть використовуватися організацією. Більшість з них має свої переваги, хоча вони не завжди в однаковій мірі можуть бути застосовані до організацій різного розміру і структури.

Прийняття підприємством рішення щодо прийняття стратегії логістичного аутсорсингу визначають:

■ здатність реалізувати належне сервісне забезпечення продукції за умов наявності необхідних ресурсів та прийнятності відповідних сукупних витрат;

■ надійність, гнучкість процесу сервісного забезпечення продукції';

■ діловий імідж підприємства, який підтверджується сприйняттям споживачем декларованих підприємством даних про його компетенції.

За таких умов очевидними є основні причини, що викликають потребу переходу до аутсорсингу:

■ нестача власних ресурсів;

■ потреба у скороченні витрат;

■ необхідність зосередитись на основних видах діяльності; бажання отримати конкурентні переваги.

Для усвідомлення сутності та змісту аутсорсингу необхідно відслідкувати весь його логічний ланцюжок, починаючи з головних цілей діяльності, конкретно поставлених завдань, критичних факторів успіху, критеріїв відбору постачальника аутсорсинг-послуг і закінчуючи укладенням угоди, яка повинна розв'язати існуючі на підприємстві проблеми

Аутсорсинг ефективний за умов, якщо він:

■ є достатньо відпрацьованим процесом з багатою історією вдалих контрактів;

■ дозволяє отримати покращення, які неможливо досягти з допомогою звичайного підрозділу;

■ покращує діяльність підприємства і виділений процес;

■ пропонує контроль над витратами, виконання якого неможливо внутрішнім підрозділом;

■ виключає непередбачені витрати;

■ дозволяє залишатися конкурентоспроможним;

■ дозволяє зосередитися на основному виді діяльності і джерелі прибутку;

■ є дієвим способом зміни корпоративної культури;

■ передбачає якість, яка недосяжна внутрішнім підрозділам;

■ передбачає гнучкий підхід до кількості штату працівників;

■ відкриває доступ до знань і досвіду спеціалістів.

На стратегічному рівні аутсорсинг дозволяє сфокусувати увагу на основному бізнесі, оскільки надавачі послуг пропонують підприємству не тільки виробництво ідентичного бізнес-процесу, але і супроводжують свою діяльність послугами з обслуговування клієнта. У стратегічному плані аутсорсинг дає змогу гнучко реагувати на ринкові зміни (кризи, дефолти) і зміни в межах самого підприємства. Переваги аутсорсингу полягають у наступному:

■ підприємство дотримується свого ліміту штатних одиниць, при цьому зберігаючи або збільшуючи свої трудові ресурси;

■ підприємство не позбавляється навчених співробітників, зберігаючи свій штат в аутсорсинговій формі;

■ можливість роботи за гнучким графіком;

■ економія на офісному просторі і пов'язаних з ним витратах;

■ концентрація на основному виді діяльності;

■ зменшення невигідних витрат, пов'язаних з вартістю робочих місць, навчанням співробітників, інформаційною підтримкою і ін.

За допомогою аутсорсингу фіксовані витрати можна перетворити на змінні. Аутсорсинг дозволяє дещо частково перерозподіляти інвестиційний капітал у стратегічно більш важливі для підприємства сфери діяльності. При цьому підприємство може відмовитись від інвестування в інфраструктуру, оплачуючи послуги тільки аутсорсеру.

Фактори привабливості аутсорсингу:

 • 1) фінансовий контроль і доступність інформації. Компанії, що володіють системами, процесами й інфраструктурою з розподіленими функціями й параметрами, у стані використати однакові, чітко видно кращі практичні напрацювання, що пропонують більший ступінь прозорості інформації й посилений контроль над здійснюваними процесами. Цей аспект має важливе значення, тому що компанії перебувають у пошуку нових робочих моделей ведення бізнесу для посилення конкурентного потенціалу;
 • 2) швидкість. Компанії, зацікавлені у створенні нових бізнес-можливос-тей, у розширенні своєї географічної присутності на ринку або в перетворенні внутрішніх систем і процесів для забезпечення функціонування нових бізнес-систем, можуть використовувати й досліджувати послуги для збільшення швидкості одержання комерційних переваг;
 • 3) конкурентні можливості. Провайдери послуг по аутсорсингу можуть усталити позицію компанії на ринку з погляду її конкурентоспроможності
 • 4) економія операційних витрат. Кожна компанія зацікавлена в зниженні операційних витрат за рахунок підвищення ефективності, зниження заробітної плати або використання технологій, спрямованих на більше повну автоматизацію й удосконалювання процесів прийняття рішень. У багатьох випадках вони можуть досягти гарних результатів набагато швидше й з мінімальним ризиком, використовуючи професійні якості зовнішніх консультанттів, інтелектуальну власність, активи й мережі центрів із надання послуг.
 • 5) зниження витрат на фінансові й казначейські операції. Контракти повинні допомагати компаніям скорочувати витрати, пов'язані з обліком робочого капіталу, усувати витрати по безнадійних боргах, підвищувати ефективність оподатковування й знижувати витрати фінансування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >