< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи логістичного консалтингу [на підставі ПS; S4])

Якісний аналіз за суб'єктивними оцінками логістичних процесів. Аналіз логістичних процесів необхідно сприймати у широкому розгляді – це не тільки формування схем процесів, а і робота із всією досяжною інформацією про процеси, вимір показників процесів, порівняльний аналіз тощо.

Методи якісного аналізу логістичних процесів ґрунтуються на: аналізі суб'єктивних оцінок процесів працівниками підприємства і позаштатними спеціалістами; візуальному аналізі схем процесів; порівнянні процесу з деякими типовими вимогами.

На даний час можна виділити декілька методик суб'єктивної оцінки процесів. У більшості такі методики були розроблені у працях основоположників ре- інжинірингу процесів, таких, як Хаммер і Чампі, Робсон і Улах. Для якісного аналізу логістичних процесів можуть бути використані загальновідомі методи аналізу: аналіз проблемних зон процесу, SWOT-аналіз, ранжування процесів за ознакою важливості для діяльності підприємства.

Аналіз логістичного процесу з виділенням проблемних сфер. На рис. 6.11 наведено приклад схеми процесу виконання замовлення споживача з виділенням проблемних сфер.

Схема процесу виконання замовлення споживача з виділенням проблемних сфер

Рис. 6.11. Схема процесу виконання замовлення споживача з виділенням проблемних сфер

Виділення проблемних областей є найбільш простим засобом якісного аналізу логістичних процесів. Основне призначення цього способу аналізу полягає утому, щоб визначити напрямки подальшого більш поглибленого аналізу.

Для виявлення проблемних сфер необхідно сформувати збільшену схему логістичного процесу, відобразивши на ній основні групи виконуваних функцій та їх виконавців. Після цього на схемі логістичного процесу необхідно вказати проблемні зони та дати їх стислу характеристику.

Встановлення проблемних зон здійснюється шляхом інтерв'ювання керівників і працівників, які беруть участь у досліджуваному процесі.

Процес на верхньому рівні складається із шести збільшених функцій. Кожну таку функцію виконують певні підрозділи. Виділені чотири проблемні зони. Перша з них пов'язана із закупкою матеріалів, друга – із залученням підрядників, третя – з безпосередньо виконанням замовлення, четверта – з виконанням розрахунків за виконані роботи й матеріали.

Таким чином, схема процесу виконання замовлення може бути предметом для обговорення й аналізу при виконанні проекту його реорганізації. При цьому інформація про наявність проблем щодо виконання замовлення може розглядатися досить детально: який порядок виконання робіт, як і ким відпускаються матеріали, як ведеться облік, хто відповідає за контроль кошторисів, хто оперативно керує процесом і т. ін.

Виділення проблемних зон є засобом акцентування уваги керівників і експертів на певних фрагментах логістичного процесу.

SWOT-аналіз логістичного процесу

Він передбачає встановлення сильних і слабких сторін логістичного процесу, можливостей його покращення та загроз погіршення.

На рис. 6.12 наведено приклад SWOT-аналіз логістичного процесу.

Приклад SWOT-аналізу логістичного процесу

Рис. 6.12. Приклад SWOT-аналізу логістичного процесу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >