< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Етапи розвитку логістики

Етапи історичного розвитку логістики були обумовлені [3]:

  • • об'єктивними тенденціями на ринку;
  • • широтою розуміння можливостей логістичного підходу й рівнем розробки концепцій, методів і моделей логістичного управління;
  • • рівнем охоплення логістичним управлінням різних сфер діяльності підприємств;
  • • складністю логістичного управління;
  • • рівнем розвитку технічних засобів обробки й передачі даних, механізації й автоматизації виробництва.

Виділяють наступні етапи розвитку логістики [2,3].

  • 1. Етап становлення (1960-ті роки). Інтеграція транспортно- складського процесу для розподілу ГП. Логістичний підхід спочатку був використаний у сфері обігу, охопивши на етапі становлення організацію зберігання й транспортування ГП. Транспорт і склад, раніше зв'язані лише операціями навантаження й розвантаження, починають працювати на один економічний результат за єдиним графіком і за єдиною погодженою технологією. Тобто починають спільно вирішуватися завдання організації транспортно-складського процесу.
  • 2. Етап розвитку (1970-ті роки). Інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів. На цьому етапі розвитку виробництво, складське й транспортне господарства підприємств почали працювати як єдиний злагоджений механізм, тобто відбувалося управління потоком вироблених товарів зід виробничої лінії до кінцевого споживача.
  • 3. Етап інтеграції (1980-ті роки). Інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів, що включають роботу із сировиною й ГЛ. Етап інтеграції характеризується об'єднанням логістичних функцій фірми і її логістичних партнерів у так званий повний ЛЛ, що включає закупівлю – виробництво – розподіл і продаж.
  • 4. Етап глобалізації (2000-ні роки). У 1990-ті роки концепція логістики, ключовим положенням якої є необхідність інтеграції, була визнана більшістю учасників ланцюгів постачання, виробництва й розподілу. З 'явилися фундаментальні зміни в організації й управлінні ринковими процесами у всій світовій економіці. Компанії стали здійснювати свою діяльність не тільки на регіональному або національному рівнях, але й на глобальному. Почалася глобалізація світової економіки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >