< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види матеріальних потоків [2-4]

 • 1. По відношенню до логістичної системи
 • а) зовнішній – це потік, що протікає в зовнішній до даної логістичної системи середовищі;
 • б) внутрішній – це потік, що протікає у внутрішньому середовищі щодо даної логістичної системи.
 • 2. За призначенням:
  • а) вхідний – це зовнішній потік, що приходить у логістичну систему із зовнішнього середовища;
  • б) вихідний – це потік, що виходить із логістичної системи й приходить у зовнішнє для неї середовище.
 • 3. За ритмічністю:
  • а) безперервні – на конвеєрних або автоматизованих лініях у процесі виробництва, транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом;
  • б) дискретні – організація забезпечення потреб у формі складських і транзитних поставок, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за умови дрібносерійного й середньосерійного виробництва, регулярне відвантаження готової продукції постійним контрагентам;
  • в) бліц-потоки – це разові поставки, подача на робочі місця рідковживаних предметів і засобів праці.
 • 4. Залежно від предмета вивчення:
  • а) продуктові – об'єктом вивчення (аналізу, планування) яким є переміщення конкретних продуктів і засобів праці;
  • б) операційні – потоки матеріальних ресурсів стосовно до конкретних логістичних операцій;
  • в) дільничні – сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці логістичної системи, основою для їхнього розрахунку є операційні логістичні потоки;
  • г) системні потоки – матеріальні потоки, які циркулюють у логістичній системі в цілому, їхні параметри визначаються як сума матеріальних потоків на ділянках.

Логістичні операції

Логістична операція – це сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального й/ або інформаційного потоку [2, 3].

Виділяють такі логістичні операції [2-4].

 • 1. За природою потоку:
  • а) логістичні операції з матеріальний потоком:
   • • складування;
   • • транспортування;
   • • комплектація;
   • • навантаження;
   • • розвантаження;
   • • внутрішні переміщення сировини й матеріалів під час реалізації логістичних функцій виробництва;
   • • упакування вантажу;
   • • укрупнення вантажних одиниць;
   • • зберігання.
  • б) логістичні операції з інформаційним потоком:
   • • збір інформації;
   • • зберігання інформації;
   • • обробка інформації;
   • • передача інформації.
 • 2. Стосовно логістичної системи:
  • а) зовнішні – орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції в сфері постачання й збуту);
  • б) внутрішні – операції, які виконуються усередині логістичної системи.
 • 3. За характером виконання робіт:
  • а) операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості товарів (розкрій, розфасовка, сушіння й т.д.);
  • б) операції без додаткової вартості (зберігання товарів).
 • 4. За переходом права власності на товар:
  • а) однобічні – операції, не пов'язані з переходом права власності на продукцію й страхові ризики, виконуються усередині логістичної системи;
  • б) двосторонні – операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію й страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.
 • 5. За спрямованістю:
  • а) прямі – операції, спрямовані від генератора матеріального потоку й інформації до його споживача;
  • б) зворотні – операції, спрямовані від споживача до генератора матеріального потоку й інформації.

До логістичних операцій можна віднести прогнозування, контроль, оперативне керування.

Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи, називається логістичною функцією [2, 3]. До основних логістичних функцій належать:

 • • постачання;
 • • виробництво;
 • • збут.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >