< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення економічного розміру замовлення

В основі визначення партії постачання в закупівельній логістиці використовують показник оптимального (економічного) розміру замовлення. Цей показник виражає потужність матеріального потоку, спрямованого постачальником за замовленням споживача, який забезпечує для споживача мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно- заготівельних витрат і витрат на формування й зберігання запасів.

Економічний розмір замовлення (economic order quantityEOQ) визначається за формулою, отриманою Ф.У. Харрісом. Однак у теорії управління запасами вона більш відома як формула Уілсона [2, 3, 6, 8, 15, 16]:

де EOQ – економічний розмір замовлення, од.; С0 – витрати виконання замовлення, грн; Сі – закупівельна ціна одиниці товару, грн; S – річний обсяг продажів, од.; U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

(4.1)

(4.2)

Транспортні тарифи й обсяг вантажоперевезень

Якщо транспортні витрати несе покупець, то під час визначення розміру замовлення необхідно враховувати й транспортні витрати. Як правило, чим більше партія поставки, тим нижче витрати на транспортування одиниці вантажу. Тому при інших рівних умовах підприємствам вигідні такі розміри поставок, які забезпечують економію транспортних витрат. Однак ці розміри можуть перевищувати економічний розмір замовлення, розрахований за формулою Уілсона. При цьому якщо збільшується розмір замовлення, то збільшується обсяг запасів, а значить, і витрати на їх утримання.

Для прийняття обґрунтованого рішення необхідно зробити розрахунок сумарних витрат – з урахуванням економії транспортних витрат і без урахування такої економії – і порівняти результати.

Знижки з ціни залежно від обсягу закупівель

Знижки з ціни залежно від обсягу закупівель розширюють формулу економічного розміру замовлення так само, як і знижки на транспортні тарифи, які визначаються обсягом вантажоперевезень. Включення знижок у базову модель EOQ зводиться до розрахунку сукупних витрат і відповідного економічного розміру замовлення для кожного обсягу (і ціни) закупівлі. Якщо при певному обсязі замовлення знижка буде достатньою, щоб компенсувати збільшення витрат на зміст запасів за винятком витрат на розміщення замовлень, то такий варіант, можливо, виявиться вигідним.

Інші коригувальні моделі EOQ

Можливі й інші ситуації, що вимагають коректування економічного розміру замовлення [2, 8, 15]:

  • 1) обсяг виробництва. Уточнення обсягу виробництва необхідно тоді, кати найбільший економічний розмір замовлення диктується виробничими погребами й умовами;
  • 2) закупівлі змішаних партій. Закупівля змішаних партій означає, що одноразово надходить кілька видів продукції, у зв'язку із цим знижки, установлені стосовно до обсягу закупівель і вантажоперевезень, варто оцінювати за комбінацією товарів;
  • 3) обмеженість капіталу. Обмеженість капіталу доводиться враховувати, коли засоби для інвестування в запаси обмежені. Через це під час визначення розміру замовлень слід розподіляти обмежені фінансові ресурси між різними видами продукції;
  • 4) Використання власних транспортних засобів. Використання власних транспортних засобів впливає на розмір замовлення, тому що з цьому випадку транспортні витрати, пов'язані з поповненням запасів, є фіксованими витратами. Тому власний транспорт повинен бути заповнений цілком, незалежно від економічного розміру замовлення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >