< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мікрологістична концепція "Оптимізована виробнича технологія"

У США і в інших країнах в 80-і роки почали широко використовувати систему організації виробництва ОПТ, у якій на якісно новій основі одержали подальший розвиток ідеї, закладені в системах КАНБАН і МРП. Система організації виробництва й постачання, що називається "Оптимізованою виробничою технологією" (Optimized Production Technology, ОРТ), (юзроблена ізраїльськими та американськими фахівцями й відома як "ізраїльський КАНБАН" [1, 2, 10]. ОПТ, як і КАНБАН, належить до класу тягнучих систем організації постачання і виробництва.

ОПТ – це фактично комп'ютеризований варіант системи КАНБАН з тією істотною різницею, що ОПТ запобігає виникненню вузьких місць у ланцюзі "постачання-виробництво-збут", а система КАНБАН дозволяє ефективно усувати вже існуючі вузькі місця.

Основний принцип ОПТ – виявлення у виробництві вузького місця або критичних ресурсів. Це можуть бути:

 • • запаси сировини й матеріалів;
 • • машини й устаткування;
 • • техпроцеси;
 • • персонал.

Ефект системи ОПТ полягає в збільшенні виходу готової продукції, зниженні виробничих і транспортних витрат, зменшенні обсягів незавершеного виробництва, скороченні виробничого циклу, зниженні потреб у складських і виробничих площах, підвищенні ритмічності відвантаження виробничої продукції замовникові.

Мікрологістична концепція "худе виробництво"

В останні роки на багатьох західних фірмах під час організації виробництва й в оперативному менеджменті набула поширення логістична концепція "худе виробництво" (lean production, LP). Ця концепція є розвитком концепції "точно в термін" і містить такі елементи, як система КАНБАН і "планування потреб/ресурсів" [2,10].

Сутність внутрішньовиробничої логістичної концепції "худе виробництво" виражається у творчому поєднанні таких основних компонентів: високої якості, невеликого розміру виробничих партій, низького рівня запасів, висококваліфікованого персоналу, гнучких виробничих технологій.

Концепції "худе виробництво" отримала свою назву, тому що потребує значно менших ресурсів, ніж масове виробництво (менших запасів, менше часу на виробництво одиниці продукції), приводить до менших втрат через брак і т.д. Таким чином, ця концепція поєднує в собі переваги масового виробництва (великі обсяги виробництва – низька собівартість) і дрібносерійного виробництва (розмаїтість продукції й гнучкість).

Основні цілі концепції "худе виробництво" у плані логістики: високі стандарти якості продукції, низькі виробничі витрати, швидке реагування на зміни попиту споживачів, малий час переналагодження устаткування.

Ключовими елементами реалізації логістичних цілей в оперативному менеджменті при використанні цієї концепції є:

 • • зменшення підготовчо-заключного часу;
 • • невеликий розмір партій виготовленої продукції;
 • • мала тривалість виробничого періоду;
 • • контроль якості всіх процесів;
 • • загальне продуктивне забезпечення (підтримка);
 • • партнерство з надійними постачальниками;
 • • еластичні потокові процеси;
 • • "тягнуча" інформаційна система.

Застосування в системі "худе виробництво" елементів систем КАНБАН і "планування потреб/ресурсів" дозволяє істотно знизити рівень запасів і працювати практично з мінімальними страховими запасами без складування матеріальних ресурсів, чому сприяє співробітництво з надійними постачальниками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >