< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Канали розподілу в логістиці

Канал розподілу – це сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання. Іншими словами, канал розподілу – це шлях, яким товари переміщуються від виробника до споживача [2, 8, 15].

Сукупність каналів розподілу називається розподільною мережею.

Використання каналів розподілу надає виробникам певні переваги [7]:

 • • економія коштів на розподіл продукції';
 • • можливість вкладення зекономлених коштів в основне виробництво;
 • • продаж продукції більш ефективними способами;
 • • висока ефективність забезпечення широкої доступності товару і доведення його до цільових ринків;
 • • скорочення обсягу робіт із розподілу продукції.

Обрані канали безпосередньо впливають на швидкість, час, ефективність переміщення і збереження продукції під час її доставки від виробника до кінцевого споживача. При цьому підприємства або особи, які утворюють канал, виконують ряд важливих функцій.

 • 1) проводять дослідницьку роботу із збору інформації, необхідної для планування розподілу продукції та послуг,
 • 2) стимулюють збут шляхом створення і поширення інформації про товари;
 • 3) встановлюють контакти з потенційними покупцями;
 • 4) пристосовують товар до вимог покупців;
 • 5) проводять переговори з потенційними споживачами продукції;
 • 6) організують товарорух (транспортування і складування);
 • 7) фінансують переміщення товарів каналом розподілу;
 • 8) приймак ль на себе ризики, пов'язані з функціонуванням каналу.

Узагальнено в розподільній логістиці канали можна охарактеризувати за

кількістю складових їх рівнів. Рівень розподілу логістичного потоку – це будь-який посередник – учасник логістичної системи, який виконує розподільні функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх переміщення до кінцевого пункту призначення. Довжина каналу визначається за кількістю проміжних рівнів між виробником і споживачем [2].

Логістичний канал нульового рівня включає виробника і споживача, тобто розподіл матеріального потоку здійснюється безпосередньо виробником. Такі канали часто використовуються для постачань продукції виробничо- технічного призначення, особливо якщо закуповуються великі партії, а також унікальна продукція. Вони передбачають жорстку регламентацію графіка постачань, і тому дозволяють скоротити виробничі цикли і складські площі.

Одно-, дво- і більше рівневі логістичні канали включають одного або декількох посередників. Наприклад, канал, який включає оптовика, дрібного оптовика і роздрібного посередника є трирівневим. У багаторівневих каналах розподіл матеріальних потоків на початковому етапі здійснюється виробником, а потім посередницькими структурами.

З позицій виробників, які генерують матеріальні потоки, чим більше рівнів має логістичний канал, тим більше труднощів в узгодженості функціонування всіх ланок з просування матеріальних потоків до споживачів.

Канали розподілу можуть бути горизонтальними і вертикальними [7].

Горизонтальні канали розподілу є традиційними каналами і складаються із незалежного виробника та одного або декількох незалежних посередників. Кожен член каналу є окремим підприємством, яке прагне забезпечити собі максимальний прибуток. Максимально можливий прибуток окремого члена каналу може завдавати шкоди отриманню максимального прибутку системою в цілому, оскільки жоден із членів каналу не має повного або достатнього контролю над діяльністю решти членів.

Вертикальні канали розподілу – це канали, які складаються з виробника та одного або декількох посередників, які діють як одна єдина система. Один із членів каналу, як правило, або є власником інших, або надає їм певні привілеї. Таким членом може бути виробник, оптовий або роздрібний посередник. Вертикальні канали виникли як засіб контролю за поведінкою каналу. Вони економічні та виключають дублювання членами каналу виконуваних функцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >