< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

Сутність, значення та завдання транспортної логістики

Поняття транспортування. Зміна місцезнаходження товарно- матеріальних цінностей за допомогою транспортних засобів називається транспортуванням вантажів [3]. Транспортування є частиною логістичного процесу й належить до сфери виробництва матеріальних послуг.

За призначенням розрізняють зовнішнє (у логістичних каналах постачання – збуту) і внутрішнє (внутрішньовиробниче) транспортування. Обидва види транспортування взаємозалежні між собою й утворюють транспортну систему підприємства. Ключова роль транспортування в логістиці пояснюється великою питомою вагою транспортних видатків у логістичних витратах, які становлять до 50 % суми загальних витрат на логістику.

Транспортна логістика розв'язує комплекс завдань, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування, основними з яких є [2,3, 5]:

  • • створення транспортних систем, у тому числі створення транспортних коридорів і транспортних ланцюгів (транспортний коридор – це частина національної або міжнародної транспортної системи, що забезпечує значні вантажні перевезення між окремими географічними районами; транспортний ланцюг – етапи перевезень вантажу на певні відстані, протягом певного періоду часу, з використанням транспортних засобів одного або декількох видів транспорту);
  • • вибір виду транспортного засобу;
  • • вибір типу транспортного засобу;
  • • оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;
  • • визначення раціональних маршрутів доставки;
  • • забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
  • • координація транспортного й виробничого процесу.

Основні групи транспорту

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту [2, 3]:

  • 1. Транспорт загального користування – галузь народного господарства, що задовольняє потреби всіх галузей народного господарства й населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу й населення. До транспорту загального користування належить залізничний, водний, автомобільний, повітряний і трубопровідний транспорт.
  • 2. Транспорт незагального користування – внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем. Організація його роботи є однією із завдань організації логістики на підприємстві в цілому й здійснюється разом з вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >