< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи організації логістичної Інформації

Для того щоб інформація ефективно підтримувала логістичні процеси побудова логістичної інформаційної системи повинна спиратися на шість основних принципів (2,4]:

 • • Повисла і придатність інформації для користувача.
 • • Точність.
 • • Своєчасність.
 • • Орієнтованість.
 • • Гнучкість.
 • • Придатний формат даних.

Логістичні інформаційні системи

Логістична інформаційна система (ЛІС) – це певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує розв'язання тих або інших функціональних завдань з управління матеріальними потоками [2,3].

Інформаційні системи поділяють на дві підсистеми: функціональну і забезпечувальну [2, 3].

Функціональна підсистема складається із сукупності розв'язуваних завдань згрупованих за ознакою спільності мета.

Забезпечувальна підсистема у свою чергу включає такі елемента:

 • технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, які забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;
 • інформаційне забезпечення містить у собі різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;
 • математичне забезпечення, тобто сукупність методів розв'язання функціональних завдань. Логістичні інформаційні системи, як правило, є автоматизованими системами управління логістичними процесами. Тому математичне забезпечення в логістичних інформаційних системах – це комплекс програм і сукупність засобів програмування, які забезпечують розв'язання задач управління матеріальними потоками, обробку текстів, отримання довідкових даних і функціонування технічних засобів.

Інформаційні системи в логістиці можуть створюватися з метою управління матеріальними потоками як на мікро-, так і на макрорівні

На рівні окремого підприємства інформаційні системи у свою чергу поділяють на три групи:

 • • планові;
 • • диспозитивні (або диспетчерські);
 • • виконавчі (або оперативні).

Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед розв'язуваних завдань можуть бути такі:

 • • створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга;
 • • управління малозмінними даними;
 • • планування виробництва;
 • • загальне управління запасами;
 • • управління резервами та інші завдання.

У планових інформаційних системах найвищий рівень стандартизації під час вирішення задач, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати тут стандартне програмне забезпечення.

Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання:

 • • детальне управління запасами (місцями складування);
 • • керування внутрішньоскладським або внутрішньозаводським транспортом;
 • • відбір вантажів за замовленнями та їх комплектування, облік вантажів, які відправляються, та інші завдання.

У диспозитивних інформаційних системах можливість пристосувати стандартний пакет програм нижча.

Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні адміністративного або оперативного управління. Обробка інформації в цих системах здійснюється в темпі, зумовленому швидкістю її надходження на ЕОМ. Це так званий режим роботи в реальному масштабі часу, який дозволяє отримувати необхідну інформацію про переміщення вантажів у поточний момент часу і вчасно видавати відповідні адміністративні та керуючі впливи на об'єкт управління. Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов'язані з контролем матеріальних потоків, оперативним управлінням обслуговування виробництва, управлінням переміщеннями і т.п.

У виконавчих інформаційних системах на оперативном;/ рівні управління застосовують, як правило, індивідуальне програмне забезпечення.

Відповідно до концепції логістики інформаційні систоли, які належать до різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють вертикальну і горизонтальну інтеграцію [2, 3].

Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, диспозитивною і виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.

Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.

У цілому переваги інтегрованих інформаційних систем можна сформулювати так [2, 3]:

 • • зростає швидкість обміну інформацією;
 • • зменшується кількість помилок в обліку;
 • • зменшується обсяг непродуктивної, "паперової" роботи;
 • • поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >