< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види матеріальних запасів

У теорії управління запасами виділяють такі види матеріальних запасів [2-5, 7, 10]:

 • 1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі:
  • • запаси матеріальних ресурсів;
  • запаси незавершеного виробництва;
  • • запаси готової продукції;
  • • запаси тари;
  • • запаси зворотних відходів.
 • 2. По відношенню до базисних логістичних активностей:
  • запаси в постачанні матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції;
  • виробничі запаси, запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не були перероблені, знаходяться на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і дозволяють забезпечити безперервність виробничого процесу;
  • товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми-виробника та у дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу);
  • сукупні матеріальні запаси є об'єктом оптимізації логістичного управління з позиції загальних витрат і містять у собі всі перераховані вище види запасів: запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.
 • 3. По відношенню до комплексних логістичних активностей:
  • складські запаси, запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу і рівня певних ланок логістичної системи, як внутрішньофірмових, так і логістичних посередників;
  • транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси), запаси матеріальних ресурсів. незавершеного виробництва або готової продукції, які

знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки логістичної системи до іншої або в межах однієї ланки логістичної системи;

 • запаси вантажопереробки, специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевантаження в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і тл.).
 • 4. За функціональним призначенням:
  • поточні (регулярні) запаси – це основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання;
  • страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачанні споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності й у величині партій постачань від запланованих, зміна інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних циклах і т.д.;
  • підготовчі (буферні) запаси – це частина виробничого (товарного) запасу, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції до виробничого або особистого споживання, їх наявність зумовлена необхідністю виконання певних логістичних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання;
  • цільові запаси – запаси, створювані для певних цілей (сезонні, спекулятивні, запаси просування і т.д.).
 • 5. По відношенню до ланки логістичного ланцюга або логістичних посередників:
  • • запаси у постачальників;
  • • запаси у споживачів;
  • • запаси у торгових посередників;
  • • запаси у посередників у фізичному розподілі.
 • 6. За структурною роллю в системі управління запасами:
  • максимальний запас – нормативний рівень запасу, економічно обґрунтований як верхній показник обсягу запасу;
  • граничний запас – мінімальний (контрольний) рівень запасів, при досягненні якого необхідне їх поповнення, так звана точка замовлення або рівень видачі замовлення;
  • гарантійний запас – запас, що постійно підтримується на випадок непередбачених замовлень та різких коливань попиту;
  • поточний запас – фактичний рівень запасу в будь-який момент часу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >