< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ

Поняття, види та функції складів

Поняття. Склади – це будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення й зберігання товарів, які надійшли

до них, підготовки їх до споживання й відпускання споживачу [2, 3].

Основне призначення складу – концентрація запасів, їхнє зберігання та забезпечення безперебійного й ритмічного виконання замовлень споживачів [3].

Види. Склади є одним з найважливіших елементів логістичної системи. На всіх стадіях руху матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини й закінчуючи кінцевим споживачем, існує об'єктивна необхідність у спеціально обладнаних місцях для зберігання запасів. Цим пояснюється наявність великої кількості різноманітних видів складів. Склади розрізняються за наступними ознаками [2, 3, 10]:

 • 1. По відношенню до функціональних базисних сфер логістики:
  • • склади постачання;
  • • склади виробництва;
  • • склади розподілу.
 • 2. За видом продукції, яку зберігають:
  • • склади сировини, матеріалів, комплектуючих;
  • • склади незавершеного виробництва;
  • • склади готової продукції; склади тари;
  • • склади зворотних відходів.
 • 3. По відношенню до логістичних посередників:
  • • власні склади підприємств;
  • • склади логістичних посередників (торгових, транспортних, експедиторських, вантажопереробних і т.п.).
 • 4. За функціональним призначенням:
  • • склади буферних запасів, призначені для забезпечення виробничого процесу (склади матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, виробничих, страхових, сезонних та інших видів запасів);
  • • склади перевалки вантажів (термінали) у транспортних вузлах, при виконанні змішаних, комбінованих, інтермодальних та інших перевезень;
  • • склада комісійнування, призначені для формування замовлень відповідно до специфічних вимог клієнтів;
  • • склади зберігання, які забезпечують збереження і захист складованих виробів;
  • • спеціальні склади (митні склади, склади тимчасового зберігання, тари, зворотних відходів і т.п.).
 • 5. За продуктовою спеціалізацією:
  • • вузькоспеціалізовані (для одного або декількох найменувань продукції);
  • • обмеженого асортименту; широкого асортименту.

Функції. Сукупність робіт, виконуваних на різних складах, приблизно однакова. Це пояснюється тим, що в різних логістичних процесах склади виконують такі схожі функції [2, 3, 6, 8, 15]:

 • 1) перетворення виробничого асортименту в споживчий;
 • 2) складування та зберігання продукції;
 • 3) консолідація і розукрупнення вантажів;
 • 4) надання послуг.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >