< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Параметри і характеристика логістичного обслуговування

Важливим критерієм, який дозволяє оцінити систему сервісу, ЯК З ПОЗИЦІЇ постачальника, так і з позиції одержувача послуг, є рівень логістичного обслуговування [2, 3, 12, 14].

Розрахунок даного показника виконують за такою формулою:

(11.1)

де η – рівень логістичного обслуговування; M – кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу; т – кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичного сервісу.

Для оцінки рівня логістичного обслуговування обираються найбільш значущі види послуг, тобто послуги, надання яких поєднується із значними витратами, а ненадання – з істотними втратами на ринку.

Рівень обслуговування можна оцінювати також зіставляючи час на виконання логістичних послуг, які надаються фактично в процесі постачання, з часом, який необхідно було б затратити для надання всього комплексу можливих послуг у процесі того ж постачання. Розрахунок виконують за такою формулою:

(11.2)

де N – кількість послуг, які теоретично можна надати; п – фактична кількість наданих послуг; – час на виконання і-тої послуги.

Таким чином, – сумарний час, фактично затрачений на надання послуг, а – час, який теоретично можна затратити на виконання всього комплексу послуг.

Починаючи від 70 % і вище затрати сервісу зростають експоненціально, залежно від рівня обслуговування, а якщо останній сягає 90 % і вище, сервіс стає невигідним. Фахівці підрахували, що за умови підвищення рівня обслуго-

вування від 95 % до 97 % економічний ефект підвищується на 2 %, а витрати зростають на 14 % [2, 3, 8, 15].

У той же час слід пам'ятати, що зниження рівня обслуговування нижче "порога оптимальності", який встановлюється індивідуальне, призводить до збільшення сукупних втрат, які зумовлюються погіршенням якості логістичного сервісу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >