< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Поняття та принципи виконання бюджету

Від рівня організації та результативності виконання бюджету залежать якісні показники соціально-економічного розвитку країни, ефективність реалізації стратегічних засад бюджетної політики держави.

Основна мета виконання бюджету – забезпечення держави необхідним обсягом бюджетних ресурсів, потрібним для виконання її конституційних функцій. У процесі виконання бюджетів забезпечуються соціальні та економічні потреби держави, необхідний рівень соціального захисту населення.

Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і податкових платежів до всіх ланок бюджетної системи та своєчасне, повне й безперервне фінансування всіх видатків затверджених у бюджеті. Ця частина бюджетного процесу включає заходи щодо виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.

До виконання бюджету залучаються фінансові та фіскальні органи, установи банків, міністерства, відомства, місцеві органи влади, підприємства, організації, установи й населення. Виконання бюджетів знаходяться під впливом різноманітних чинників об'єктивного та суб'єктивного походження. Об'єктивними чинниками виступають форс-мажорні обставини, пов'язані з погіршенням міжнародних обставин, стихійні лиха, епідемії, які незалежно від позитивних рішень держави негативно впливають на процес наповнення дохідної частини бюджетів та фінансування видатків. Всі інші чинники, які обумовлені некваліфікованим прийняттям управлінських рішень відносяться до суб'єктивних.

До завдань, що вирішуються при виконанні бюджетів відносять (рис. 5.1): максимальну мобілізацію всіх доходів бюджетів, орієнтацію всіх установ і організацій, які фінансуються з бюджету на економне і ефективне використання бюджетних коштів, удосконалення форм і методів фінансового контролю за виконанням перед бюджетом фінансових зобов'язань підприємствами, організаціями всіх форм власності, контроль за своєчасним фінансуванням бюджетних установ.

Основні задачі виконання бюджету

Рис. 5.1. Основні задачі виконання бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, органи виконавчої влади організовують виконання бюджетів, а Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи здійснюють безпосереднє управління виконанням бюджетів, координують діяльність учасників бюджетного процесу.

До принципів організації виконання бюджету, що тісно пов'язані із принципами бюджетної системи відносять загальні і спеціальні. Загальні принципи пов'язані з виконанням засад економічної політики держави та якісним виконанням державою своїх функцій. Спеціальні принципи відображають конкретні підходи до виконання бюджету (рис. 5.2).

Принципи виконання бюджету

Рис. 5.2. Принципи виконання бюджету

Відповідно до завдань і принципів, Бюджетним кодексом України виділені стадії виконання бюджету, які відображені у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Складові стадії виконання державного та місцевого бюджетів

№ з/п

Зміст складових стадії виконання бюджету

Термін Виконавці

виконання

1

Затвердження бюджетного розпису відповідно до бюджетних призначень

Міністр фінансів, керівники місцевих фінансових органів

У місячний термін після набрання чинності законом, рішеннями місцевих рад

2

Забезпечення виконання бюджету'

Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад

Протягом року

3

Загальна організація та управління виконанням бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів АРК, місцеві фінансові органи

Протягом року

4

Здійснення операцій з коштами бюджету, розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань, проведенні платежів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету

Державне казначейство України, його територіальні органи

Протягом року

5

Моніторинг та оперативний аналіз виконання бюджету

Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів АРК, місцеві фінансові органи

Протягом року

6

Забезпечення своєчасного та повного надходження доходів до бюджету

Органи стягнення

Протягом року

7

Здійснення видатків

Розпорядники бюджетних коштів

Протягом року

8

Організація та проведення контролю за використанням бюджетних коштів

Г оловне контрольно-ревізійне управління України, його територіальні органи, інші контролюючі органи

Протягом року

9

Внесення змін до закону про державний бюджет та рішень місцевих рал про бюджети

Верховна Рада України за пропозиціями Кабінету Міністрів України, місцеві ради за пропозиціями місцевих державних адміністрацій та виконкомів місцевих рад

У разі необхідності

Найважливішими невирішеними проблемами виконання бюджетів є невідповідність його організації науковим принципам, низька ефективність управління бюджетними коштами, неузгодженість бюджетних процедур між окремими учасниками бюджетного процесу, відсутність дієвої системи відповідальності за якість виконання бюджету, шо у результаті недоречно позначається на розв'язанні стратегічних за тактичних завдань.

На ефективність виконання бюджету в Україні негативно впливають такі фактори: відсутність чіткого розмежування повноважень та закріплення доходів на їх виконання, а також відповідальності за виконання бюджету між розпорядниками коштів та державними органами; розпорошеність державних коштів, наявність великої кількості позабюджетних фондів, недостатність та відсутність інформації щодо їхніх доходів та видатків; низька ефективність механізмів управління грошовими коштами бюджету; недостатня ефективність системи управління зобов'язаннями розпорядників коштів бюджету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >