Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ Історія походження терміну. "Логістика" Поняття і суть логістики. Основні підходи щодо визначення змісту логістики Предмет, об'єкт, завдання та функції логістики Функціональні сфери логістики. Види логістики Зміст і принципи концепції логістики. Характеристика основних положень концепції логістики Логістичні операції та логістичні функції ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ Поняття потоку як базове поняття логістики. Види потоків у логістиці Матеріальні потоки, їх класифікація та розмірність Інформаційні потоки, їх класифікація та розмірність Фінансові потоки, їх класифікація та розмірність Потоки послуг та їх специфіка Поняття, види записів та їх роль у логістиці Основні системи управління запасами в логістиці, їх характеристика Логістичний ланцюг та його елементи. Принципова схема логістичних ланцюгів ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Основні принципи системного підходу Поняття і види логістичний систем, їх властивості та структура Макро- та мікрологістичні системи Логістичні витрати як критерій ефективності логістичних систем. Класифікація логістичних витрат ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА Суть і завдання виробничої логістики. Традиційна і логістична концепції організації виробництва Методологічні основи оптимізації матеріальних потоків у виробництві Варіанти управління матеріальними потоками в межах внутрішньовиробничих логістичних систем. Особливості організації виробництва у "штовхаючих" і "витягуючих" системах Характеристика й особливості застосування систем MRP-I, MRP-II, KANBAN, ОРТ ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Суть і завдання закупівель, їх зв'язок із виробничою та збутовою діяльністю Закупівельна логістика. Завдання і функції закупівельної логістики Планування закупівель матеріальних ресурсів Проектування логістичного рішення стосовно вибору постачальника Організація закупівель та управління закупівельною діяльністю Правові основи закупівель ЗБУТОВА (РОЗПОДІЛЬЧА) ЛОГІСТИКА Основи розподілу в логістиці. Види розподілу Суть, завдання та принципи розподільчої логістики Основні системи та структури розподілу продукції в логістиці Види і функції посередників у розподільчій логістиці Характеристика основних систем управління матеріальними потоками у сфері розподілу ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА Роль і місце транспорту в структурі суспільного виробництва. Основні види транспорту та їх особливості Транспортна логістика, її завдання і принципи Транспортні тарифи, їх роль та правила застосування при вирішенні завдань транспортної логістики Види послуг, які виконують транспортно-експедиторські фірми Види транспортних систем. Проектування систем доставки вантажів СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА Роль і функції складів у логістичних системах. Класифікація складів Основні завдання складської логістики Організація виконання складських логістичних операцій Шляхи оптимізації логістичних процесів у складському господарстві Система складу, її елементи ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ Значення і суть логістичного сервісу Об'єкти і види логістичного сервісу Організація логістичного сервісу Критерії якості логістичного обслуговування Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу
 
Наст >