< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Те, яким курсом ви йдете, набагато важливіше, ніж ваша швидкість.

Стівен Кові

Сутність управління розвитком логістичної системи підприємства

Розвиток логістичної системи розглядають як властивість логістичної системи до динамічного розвитку на основі систематичного формування комплексу дій, спрямованих на розширення застосування концепції логістики на підприємстві.

Сутність розвитку логістичної системи розкривається за допомогою синтезу понять “логістичний процес” та “логістичний потенціал” підприємства.

Управління розвитком логістичної системи на рівні підприємства потребує взаємодії методів стратегічного та логістичного менеджменту, що утворюють основу для розроблення механізму стратегічного розвитку логістичної системи, спрямованого на систематичну логістизацію підприємства, визначення ефективних напрямків розвитку логістичної системи за рахунок формування логістичної стратегії, координування запланованих дій на підприємстві

Взаємозв'язок функцій стратегічного і логістичного менеджментів на основі їх порівняльної характеристики (табл. 2.1) дає змогу розробити ефективні напрямки стратегічного управління розвитком логістичної системи за рахунок формування логістичної стратегії, організування логістичної діяльності, скоординованої методами стратегічного управління.

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика функції стратегічного та логістичного менеджменту у процесі управління підприємством (адаптовано на основі [3])

Показники

Стратегічний менеджмент

Логістичний менеджмент

Об'єкт концентрації уваги

Погляд ззовні організації, пошук нових можливостей у конкурентній боротьбі, відстеження та адаптація до змін в оточенні

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ логістичної системи з метою досягнення конкурентоспроможності логістичної системи

Суб'єкт управління

Менеджери і спеціалісти різного рівня залежно від об'єкта управління

Менеджери і спеціалісти різного рівня у функціональних галузях логістики, консультанти зі сторони

Основна мета

Виявлення шляхів довгострокового виживання

Зміцнення довгострокових конкурентних переваг у сфері логістики

Фактор часу

Орієнтація на період від п'яти до семи років

Умови формування

Невизначеність середовища, вихідних параметрів та граничних умов

Тип процесу

Дискретний

Підпорядкованість та контроль

Стратегічні рішення підпорядковуються корпоративним цілям; розробляються на вищому рівні управління

Управління логістикою повинно здійснюватися на вищому рівні управління

Основа формування ресурсів

Потенціал підприємства (стратегічний)

Потенціал підприємства (логістичний)

Розміщення ресурсів

Розподіл ресурсів здійснюється на основі портфельного аналізу

Консолідована координація потокових процесів з метою подолання логістичних конфліктів та виведення ресурсів із зони низької ефективності логістичних операцій здійснюється на основі портфельного аналізу

Основа системи управління

Персонал, системи інформаційного забезпечення, ринок

Персонал, системи логістичного забезпечення, ринок

Система управління

Для більшої ефективності необхідно створити групу стратегічного розвитку

Для більшої результативності доцільно організувати відділ логістики

Критерій ефективності керування

Своєчасність і точність реакції організації на нові запити ринку і зміни оточення

Максимізація співвідношення між сукупними доходами і витратами загалом, за усіма ланками логістичної системи (усіма функціональними галузями логістики)

Ступінь важливості

Вироблена стратегія є основним орієнтиром для усієї організації

Розроблена програма реалізації логістики є основним чинником розвитку логістичної системи підприємства

Основні функції

Аналіз, планування, реалізація, контроль

Прийняття стратегій, планування, керування і контроль фізичних потоків та інформації

Характер здійснення

Постійна основа

Інтеграція функцій стратегічного та логістичного менеджменту для забезпечення управління та розвитку логістичної системи наведена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Інтеграція функцій стратегічного та логістичного менеджменту для забезпечення розвитку логістичної системи (адаптовано на основі [3])

Етапи стратегії

Складові розвитку логістичної системи підприємства

Логістичний потенціал

Логістичний процес

Аналіз

Дослідження стратегічних можливостей логістичної системи, виявлення напрямків і варіантів розвитку логістичної системи підприємства

Аналіз функціональних підсистем логістичної системи, логістичних ланцюгів створення вартості, структури портфеля логістичних проектів підприємства, сегмектування ринку логістичних послуг, зв'язку життєвого циклу логістичних послуг та стадій розвитку ринку через пошук нових ринків (їх сегментів чи ніш) або виведення відповідної логістичної послуги з портфеля логістичних проектів підприємства

Планування

Розроблення логістичної стратегії та механізму її реалізації, виділення пріоритетних напрямків розвитку логістичної системи 3 множини розглянутих стратегій

Розроблення заходів щодо збалансованої взаємодії логістичної системи із зовнішнім середовищем у вигляді трьох процесів: отримання ресурсів із зовнішнього середовища, перетворення ресурсів у логістичний продукт/послугу, передавання логістичного продукту у зовнішнє середовище; прогнозування тривалості життєвого циклу логістичних послуг

Реалізація

Ефективний розподіл і використання ресурсів згідно з запланованою логістичною стратегією

Організація логістичної взаємодії з контрагентами ринку, реалізація нового логістичного проекту на ринку, реалізація логістичних технологій підприємством у часі і просторі

Контроль

Формування інтегрованого стратегічного та логістичного контролю для забезпечення неперервного розвитку логістичної системи підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >