< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функціональні стратегії

Функціональна стратегія – тип забезпечувальної стратегії у стратегічному наборі, що визначає стратегічну орієнтацію відповідної функціональної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, а також відповідність загальній стратегії та місії підприємства. Функціональні стратегії являють собою сукупність правил прийняття рішень у кожній функціональній галузі. Прикладами функціональних стратегій є маркетингова, фінансова, виробнича, логістично, досліджень і розвитку.

Операційні логістичні стратегії

Операційна логістична стратегія – це стратегія, що визначає принципи логістичного управління окремими ланками логістичної системи і процесами створення доданої вартості продукту. По суті, це стандарти бізнес-процесів підприємства.

Операційні стратегії, наприклад, функції закупівель можна звести до таких 5 [5, с. 611]:

 • 1. Гарантія постачання (насамперед у сенсі якості та кількості поставок).
 • 2. Скорочення витрат: приводить до скорочення витрат на закупівлю чи загальних витрат упродовж життєвого циклу товару.

Зміна кон'юнктури ринку та технологій вимагає аналізу загальних експлуатаційних витрат у напрямку їх зменшення через зміни в асортименті закупівель, джерелах, методах закупівлі та у взаємовідносинах постачальник-виробник.

Таблиця 3.1

Логістика і стратегії конкуренції [8]

Логістичні елементи

Стратегії концентрації (інновації)

Стратегії диференціації (обслуговування поставки)

Стратегії зниження витрат

Цілі

 • • висока готовність доставок
 • • еластичність до змін виробу
 • • висока реакційна здатність
 • • велика швидкість поставок
 • • надійність доставок
 • • висока готовність поставок
 • • еластичність до потреб клієнта

• мінімальні виграти за необхідного рівня обслуговування

Логістичні проблеми у сфері постачання

Критерії вибору постачальників

 • • використання значних знижок під час закупівлі
 • • централізація закупівлі
 • • зорієнтований за ціною вибір постачальників
 • • висока готовність доставок
 • • висока якість
 • • еластичність до змін виробу
 • • висока надійність поставок
 • • високий рівень сервісу
 • • специфічне забезпечення, з огляду на клієнтів

Складування запасів

 • • дилема
 • • необхідність утримання високих страхових запасів
 • • необхідність утримання низьких запасів виробів
 • • локалізація складав
 • • високий рівень ринкових реакцій

в висока надійність поставок

• короткий термін поставок

 • • централізація
 • • низькі складські запаси
 • • консолідація страхових запасів

Транспортування

 • • швидке транспортування
 • • функціональний аутсорсинг
 • • транспортування вантажними одиницями
 • • різні форми транспортування
 • • експрес- пересилки
 • • власний транспортний парк
 • • сервіс поставок
 • • консолідація корисності
 • • транспортування цілісних вантажів
 • • зменшення

частоти

транспортування

• власний транспортний парк

Склади

 • • безпосерднє забезпечення споживачів
 • • лізинг складів
 • • склади інших підприємств

багатоступенева структура складів:

 • • склад підприємства
 • • склад центральний
 • • склад регіональний
 • • склад відправний
 • • централізація
 • • раціоналізація
 • • автоматизація

Інформація

 • • актуальність
 • • змінність
 • • еластичність
 • • децентралізація
 • • неперервна інформованість клієнтів
 • • визначені системи інформації'
 • • автоматизована реалізація замовлень
 • • централізація
 • • інтеграція
 • • унормовані умови замовлень
 • 3. Підтримка постачання: гарантує, що в розпорядженні покупця є знання та здібності постачальника. Наприклад, покращений інформаційний зв'язок, взаємодія для покращення якості розробок тощо.
 • 4. Перспективна кон'юнктура. Передбачення, реакція та вплив на зміну кон'юнктури (економічної, організаційної, у відношеннях з контрагентами, юридичної, державного регулювання і контролю) надають довготривалі переваги покупцю.
 • 5. Конкурентоспроможність: використання синергії за допомогою синтезу ринкових можливостей та організаційних переваг забезпечує конкурентні переваги прийнятними для підприємств методами.

Операційні логістичні стратегії, незважаючи на менший масштаб порівняно зі стратегіями вищого рівня, доповнюють і завершують спільний бізнес-план роботи підприємства як логістичної системи. Відповідальність за розроблення операційних логістичних стратегій несуть керівники середньої ланки, пропозиції яких розглядає і затверджує вище керівництво.

Взаємозв'язок логістичних стратегій

Розглянемо взаємозв'язок логістичних стратегій на різних ієрархічних рівнях. Наприклад, якщо компанія застосовує корпоративну стратегію концентрованого зростання за рахунок розширення географії ринків збуту, то як логістична стратегія може бути обрана, стратегія мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру з децентралізацією розподілу товарних потоків і логістичного менеджменту. Основні напрямки такої стратегії – використання логістичних посередників у дистрибуції, створення мережі регіональних розподільних центрів, децентралізоване керування логістикою у виділених регіонах продажів і створення розподіленої інформаційної системи, що підгримує логістику. Якщо фірма використовує маркетингову стратегію мінімізації ціни товарів на конкретному сегменті ринку, то природним вибором для компанії буде стратегія мінімізації загальних логістичних витрат. Обидві стратегії можуть ґрунтуватися на концепції інтегрованої логістики [15].

Окрім взаємозв'язку логістичних стратегій по вертикалі, необхідне взаємоузгодження по горизонталі. Наприклад, у межах корпоративного утворення реалізація логістичної стратегії передбачає координацію функцій з управління окремими елементами ланцюга створення цінності у підрозділах, що мають найбільший логістичний потенціал та здатні створити систему управління ланцюгом створення цінності загалом, навіть коли не всі його елементи охоплені корпоративним об'єднанням [16].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >