< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Анапо зовнішнього середовища підприємства

Детальний розподіл факторів, які безпосередньо пов'язані з формуванням стратегії логістики підприємства, дає змогу виокремити групи внутрішніх факторів (визначаються всередині підприємства та контролюють його органи управління) і факторів зовнішнього середовища.

Зовнішнє середовище підприємства – цс сукупність неконтрольованих підприємством суб'єктів, умов та сил, що діють за межами його логістичної системи і здатні вплинути на її функціонування.

Структура зовнішнього середовища підприємства визначається певними групами факторів (макро-, мікрофакторами), що відрізняються між собою за вищенаведеними характеристиками.

Аналіз факторів макросередовища підприємства

Фактори макросередовища не пов'язані безпосередньо з логістичною діяльністю підприємства, але здатні впливати на результати такої діяльності (підприємство характеризується незначним впливом на такі фактори чи його відсутністю). Вони мають приховане значення під час формування логістичної стратегії підприємства. До такої групи факторів належать:

  • • скономіко-демографічні фактори (розподіл та використання різних ресурсів у межах суспільства загалом);
  • • соціально-культурні фактори (стан і тенденції розвитку суспільства);
  • • політико-правові фактори (з погляду обмеження логістичної діяльності підприємства);
  • • науково-технічні фактори (НТП, ступінь інноваційного розвитку чи реорганізації діяльності підприємства, пристосовуваності до технологічних змін);
  • • георинкові (фізичні) фактори (вплив розміщення та фізичного розподілу матеріальних ресурсів на логістичну діяльність підприємства, місцерозташування контрагентів);
  • • екологічні фактори (обмеження щодо захисту навколишнього середовища).

Рівень успіху чи невдачі підприємства в логістичній діяльності залежить від того, наскільки уміло його керівництво управляє контрольованими та враховує вплив неконтрольованих факторів на план логістики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >