< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність та основні характеристики організування логістичного менеджменту

Організація логістичного управління трактується як розроблення нової/вдосконалення існуючої структури логістичної системи (її ланок) на основі формування структур та правил здійснення управлінського впливу на логістичні потокові процеси. При цьому створюється механізм організації логістичного управління, до складу об'єктів управління якого належать усі елементи організації управління, такі як відповідні методи, програми, сценарії та структури; належне інформаційне, інституціональне, матеріально-технічне та методичне забезпечення; правила структурування та виділення суб'єктів і об'єктів управління у їх співвіднесенні з потоковими процесами тощо (на основі [3]). Основні характеристики організації логістичного управління на рівні підприємства наведені у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Сутність та основні характеристики організації логістичного управління [3]

Ознаки

Організація логістичного управління

Сутність

Обґрунтування, розроблення та забезпечення функціонування і системної взаємодії комплексу елементів логістичного управління з їх орієнтацією на вирішення проблем

Ціль

Оптимізація діяльності підприємства на основі узгодження інтересів ланок логістичної системи та формування набору методів розроблення управлінського впливу

Реалізація

Механізм організації логістичного управління забезпечує підготовку підприємства до впровадження принципів логістики та створення механізму логістичного управління діяльністю підприємства; орієнтований на утворення чи реконфігурацію логістичних ланцюгів та регламентацію управління ними

Об'єкт

Системи, що забезпечують проходження матеріального та супутніх йому потоків, які функціонують як механізм логістичного управління

Предмет

Комплекс параметрів, характеристик, законів і проблем, що ідентифікують процес управління та формування механізму логістичного управління

Суб'єкт

Τοπ-менеджери підприємства, сторонні консультанти, фахівці керівних установ

Особливості та концептуальна основа

Механізм організації логістичного управління діяльністю підприємства розглядається як взаємодія цілей, засобів, функцій, ланок і організаційних структур, яка забезпечує організацію руху потоків завдяки цілеспрямованому впливу на змінювані характеристики потокових процесів, подолання логістичних конфліктів та виникнення синергії; ґрунтується на стратегічному підході; орієнтації на споживачів та ключові компетенції

Важелі механізму

Розподілені між функціональними галузями логістики (рівень розвитку потенціалу, рівень безпеки логістичних операцій (за критерієм “логістична безпека” для усіх рівнів логістичної інфраструктури та засобів логістичного адміністрування, параметри і характеристики логістичних розривів (як джерел виникнення загроз) та між технологічними (номенклатура, обсяг, інтервал, адресність) і економічними (витрати та доходи від здійснення операцій) характеристиками бізнес-процесів

Інструментарій

Інструменти моделювання руху потоків (SADT), методи розроблення управлінського впливу

Забезпечення

Нормативно-правові акти, стратегічні настанови, регламенти систем моніторингу, інституціональні правила

Критерій ефективності

Оцінка ідеальності системи згідно з методом аналізу життєвого циклу штучних систем (зокрема, бізнес-систем) Sustainability Life Cycle Assessment (SLCA): максимізація співвідношення суми корисних функцій, які виконує система, до сум шкідливих факторів та факторів розрахунку за виконання корисних функцій до і після організації

Критерій якості організації логістичного управління

Оцінка розвитку потенціалу, за якого логістична стратегія (що відповідає за залучення ресурсів чи розповсюдження знання про них між зацікавленими особами) забезпечує постачання ресурсів до ланок ланцюга створення вартості з метою міжфункціональної координації потокових процесів за критеріями максимізації потенціалу функціональних галузей логістики за мінімізації логістичних витрат

Механізм організації логістичного управління на підприємстві забезпечує його підготовку до впровадження принципів логістики та створення системи логістичного управління його діяльністю. Процес організації логістичного управління показано на рис. 5.6.

Схема організації логістичного управління діяльністю підприємства (розробка авторів)

Рис. 5.6. Схема організації логістичного управління діяльністю підприємства (розробка авторів)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >