< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції інтегрального логістичного менеджера

Розвиток процесної функціональної та інформаційної інтеграції у логістиці спричиняє підвищення значення координуючих та інтегруючих функцій, які в організаційних структурах служб логістики почали виконувати інтегральні логістичні менеджери, що входять до топ-персоналу менеджменту фірми.

Типовими функціями інтегральних логістичних менеджерів (на рівні віце-президентів компаній) є:

 • • встановлення перспективних цілей і завдань логістичного менеджменту;
 • • узгодження логістичної, маркетингової та виробничої стратегій підприємства;
 • • розподіл повноважень щодо управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками;
 • • узгодження інтересів між постачальниками матеріальних ресурсів, транспортними підприємствами, іншими логістичними посередниками, які функціонують у логістичній системі підприємства; усунення конфліктів між ними;
 • • формулювання цілей і обмежень в управлінні запасами у логістичній фірмовій мережі (під час управління закупівлями, виробництвом, дистрибуцією);
 • • визначення рівня інвестицій у систему контролю і управління запасами (інформаційну систему, складське господарство);
 • • розроблення стратегічного логістичного плану і узгодження його з виробничим розкладом;
 • • визначення необхідних фінансових ресурсів для формування стратегічного логістичного плану;
 • • визначення структури логістичної інформаційної системи і вимог до інформаційних технологій;
 • • формулювання політики управління персоналом логістичного менеджменту, програм навчання і підвищення кваліфікації персоналу;
 • • перегляд стратегії управління запасами, складуванням відповідно до змін маркетингових і виробничих продуктових стратегій підприємств;
 • • визначення напрямків оптимізації та зниження загальних логістичних витрат.

Систематизація взаємозв

Рис. 5.14. Систематизація взаємозв'язків між причинами, предметами та суб'єктами внутрішньосистемних конфліктів підприємства [1]

Проблеми взаємодії відділу логістики з іншими підрозділами підприємства

Взаємодія підрозділу логістики з іншими підрозділами призводить до виникнення внутрішньосистемних конфліктів та “вузьких місць”, таких як [1]:

 • • неузгодженість планів;
 • • децентралізація процесу управління матеріальним потоком та слабка його інформаційна інтеграція;
 • • низький рівень координування процесу оперативного управління матеріальним потоком;
 • • низька оперативність та достовірність складання планів;
 • • відсутність оперативного зворотного зв'язку про хід виконання планів.

Взаємодія підрозділів вимагає уточнення та систематизації взаємозв'язків між причинами, предметами та суб'єктами внутрішньосистемних конфліктів (рис. 5.14), у результаті чого витікає залежність конфліктів управління матеріальним потоком з причини організаційного характеру. Штучне розділення суміжних функцій управління матеріальним потоком потребує їх постійного погодження та призводить до непродуктивних втрат часу на координацію у процесі розроблення загальних рішень між різними функціонально-орієнтованими підрозділами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >