< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вартість логістики

Якщо в Україні, Росії та інших країнах СНД ще тільки намагаються зрозуміти логістику і її цінність, то в Європі і США вона сьогодні є життєво важливим компонентом економіки. Широке поширення логістичної концепції на підприємствах США викликало зниження сукупних запасів ресурсів в економіці. За підрахунками американських економістів, у 1987 р. виробництво валового внутрішнього продукту в розмірі 4,5 трлн дол. у цінах того періоду вимагало запасів у грошовому вираженні близько 683 млрд доларів.

У валовому внутрішньому продукті це становило 15,14 %. У 1980 р., коли логістика застосовувалася лише в декількох сотнях підприємств, частка запасів у ВВП США становила 17,5 %. Сьогодні витрати на логістику в США в національному масштабі оцінюються в розмірі 15-23 % валового національного продукту і становлять за наближеними оцінками 730 – 800 млрд доларів.

Логістика дозволила великій кількості американських і європейських фірма знизити запаси й зменшити витрати на їх збереження.

Зіставлення і аналіз отриманих у США і Німеччині результатів дозволили зробити ряд важливих висновків, які послужили підставою для переорієнтації постачальницько-збутової політики підприємств багатьох країн. Так, приміром, логістичні підходи до управління запасами почали застосовуватися з кінця 60-х pp. XX ст. На підприємствах Франції вже до середини 80-х pp. XX ст. налічувалося близько 500 відділів, що займаються логістикою.

Розвиток логістики як економічної науки в розвинених країнах відбувається по-різному. Якщо застосувати до цього чотирьохступеневу систему оцінок, то виявляється, що розподіл рівнів розвитку логістики по компаніях неоднаковий. А. Кірні (A. Kearney) за результатами дослідження 500 великих західноєвропейських компаній, у число яких потрапили 26 % компаній колишньої ФРН, 20 % – Голландії, 17 % – Великобританії, 16 % – Франції, 11 % – Бельгії і 10 % – Італії, що представляють ЗО різних галузей економіки, указує, що на першому рівні розвитку перебуває 57 % організацій. На другому рівні – 20 %, на третьому і четвертому рівнях – 23 % разом узятих компаній.

Практика використання логістики підприємствами, фірмами і компаніями показує, що перехід на більш високий рівень розвитку логістики, у найкращому разі, звичайно триває від шести місяців до двох років, а перехід від першої стадії розвитку до четвертої займає близько 20 років. Однак, як стверджують фахівці, очікується його скорочення до 10 років у зв'язку зі зростаючою міжнародною конкуренцією і можливостями використання досвіду фірм, що вже проробили цей шлях.

За рахунок яких ресурсів і методів менеджменту фірми і компанії досягають того або іншого рівня розвитку логістики? А. Кірні у свій час вказував, що фірми першого рівня 44 % своїх коштів витратили на так називану "розшивку" вузьких місць логістичної системи або окремих її ланок, 32 % – на введення нормативної продуктивності праці і 24 % – на застосування стимулюючої оплати праці. Фірми, що досягли другого рівня розвитку логістики, 47 % коштів направили на механізацію складських робіт, 30 % – на будівництво складів і 23 % – на автоматизацію технологічних процесів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >