< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристичні ознаки і параметри оцінки матеріальних потоків

Будь-який процес вивчення конкретних об'єктів заснований на одержанні їх якісних і кількісних характеристик. Якісні характеристики необхідні для усунення наявності істотних ознак, властивостей, особливостей, що відрізняють матеріальний потік (МП) від інших потоків. У свою чергу, кількісні характеристики МП потрібні для вивчення і визначення його з боку величини, обсягу, числа.

У логістиці при вивченні і визначенні матеріальних потоків у вигляді якісних характеристик варто розглядати ознаки, а кількісних – параметри. Під поняттям ознака слід розуміти прикмету, за якою можна узнати чи визначити що-небудь. Параметр це величина, що характеризує яку-небудь основну властивість об'єкту.

Ознаками матеріального потоку цілком можуть вважатися: номенклатура, асортимент, характеристики тари, упаковки, умови транспортування і зберігання, вимоги до виконання логістичних операцій.

Параметри матеріального потоку поділяються на статичні і динамічні.

Статичні (греч. οτατ os – нерухомий) параметри характеризують внутрішнє співвідношення властивостей матеріального потоку у відриві від їх "розвитку", руху. Очевидно, такими параметрами для матеріального потоку є:

  • А) габаритні характеристики: 1) об'єм, 2) площа, 3) лінійні розміри (ширина, довжина, висота);
  • Б) вагові характеристики: 1) маса брутто (італ. brutto – грубий, брудний) – вага товару з упакуванням (тарою), 2) маса нетто (італ. netto – чистий) – вага товару без упаковки (тари).

Динамічні (греч. dynamikos – здатний до руху, розвитку; пов'язаний з появою руху) параметри характеризують стан матеріального потоку в часі під дією ряду логістичних операцій.

Основними динамічними параметрами матеріального потоку є:

а) швидкість переміщення Vp характеризує шлях S, що "пройшов" матеріальний потік за певний відрізок часу Δt:

Одиницями виміру швидкості переміщення матеріального потоку можуть бути км/г, ткм/г, км/дн, гггкм/дн і т.ін.;

б) швидкість доставки характеризує загальну масу Q або обсяг V матеріального потоку, що переміщається в конкретну точку споживання за певний відрізок часу Δt:

або

Одиницями виміру швидкості доставки є т/г, т/дн, т/міс., т/рік або дм3/г, дм3/дн, дм3/міс., дм3/рік м3/г, м3/дн, м3/міс., м3/рік

в) інтенсивність (або темп) доставки це відношення загальної маси Q або обсягу V матеріального потоку, що переміщається у конкретну точку споживання до обумовленого відрізка шляху ΔS:

або

Одиниці виміру – кг/м, т/м, т/км або дм3/м, дм3/км, м3/км;

г) час доставкивідношення шляху S, що проходить матеріальний потік з початкової точки до кінцевої точки споживання, до швидкості переміщення Vp:

Одиниці виміру часу доставки – години (г), дні (дн), місяці (м/с.);

д) довжина шляхушлях, який проходить матеріальний потік від початкової до кінцевої точки, що вимірюється одиницями довжини або часу.

З метою більш детального вивчення і прогнозування матеріального потоку залежно від його виду можливе використання ще і додаткових динамічних параметрів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >