< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнюючі висновки

Управляти системою можливо тільки за умови її знання. Що ж таке логістична система? У даному розділі зроблена спроба знайти відповідь на таке запитання. Однак є сенс пригадати семантичний опис логістичної системи, що зроблений А.І. Семененко: "Це сукупність взаємозалежних елементів, що становлять систему матеріально-технічного забезпечення і збуту: матеріальні, фінансові і інформаційні потоки, центральні, територіальні і місцеві організаційні структури, посередницькі торгово-закупівельні фірми, об'єднання і підприємства по поставках продукції виробничо- технічного призначення, склади і бази, дрібнооптові магазини, оснащені відповідними технічними коштами для прийому продукції із транспортних засобів, розміщення її на базах, підготовки до виробничого споживання, розфасовки, затоварення і реалізації споживачам; кошти для збору, обробки інформації і надання інформаційних послуг споживачам; підприємства по збору і ремонту тари; підприємства по збору і підготовці до промислової переробки вторинних ресурсів; спеціалізований транспорт і транспорт загального користування, що виступає одночасно як самостійний елемент інфраструктури народногосподарського комплексу і частково – елемент конкретної логістичної системи". Ця трохи довга цитата ілюструє достатню складність логістичних систем і, разом з тим, безсумнівну користь від їхнього функціонування в системі суспільного розподілу.

Системою більш високого рівня є ланцюг поставок, який в собі може включати декілька логістичних систем різних організацій. Така організаційна форма повинна сьогодні вивчатися фахівцями з логістики, оскільки переміщення товарів в умовах глобалізації ринків здійснюється завдяки логістичним ланцюгам поставок, які в часі і просторі можуть перетворюватися в логістичні мережі. Цей феномен є сьогодні фактом. А тому розуміння важливості логістики і її використання при управлінні логістичними системами і ланцюгами поставок є основною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців з логістики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >