< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прикладні обчислювальні пакети рішення логістичних завдань

Управління логістичними системами, ланцюгами поставок продукції або окремих їх фрагментів має високу ефективність за умови використання сучасного інструментарію рішення завдань, що вимагають оптимізації. Він містить не тільки відомі математичні методи і моделі з відпрацьованими алгоритмами рішення економічних завдань, але і так називані засоби забезпечення. Без цих двох складових сучасний фахівець в області логістики не здатний забезпечити рівноважний стан функціонування логістичної системи, ланцюга поставок.

На даний період розвитку суспільства комп'ютер, як засіб забезпечення успішної роботи фахівців, добре відомий всім, насамперед, як обчислювальна машина. З його допомогою вирішуються серйозні економічні і управлінські завдання. Для успішного їхнього рішення нині логісту надані сучасні програмні засоби, що поєднують великий арсенал загальних різних обчислювальних пакетів і спеціальних пакетів обробки різної інформації. Наведемо коротку їх характеристику.

  • 1. Проблемно-орієнтований програмний пакет чисельних методів MERCURY призначений для рішення різних прикладних обчислювальних завдань, таких, як економічні і управлінські завдання. Цей пакет використовує системи лінійних і нелінійних алгебраїчних рівнянь, оптимізацію функцій, аналіз властивостей функцій за допомогою графіків і т.д. MERCURY добре справляється з відносно нескладними по розмірності управлінськими завданнями оптимізаційного рівня. Основний його недолік – певні обмеження по обсягу інформації, що необхідно вводити в базу даних.
  • 2. MathCAD поєднує в собі цілу серію математичних систем зі зручним для користувача інтерфейсом. Сьогодні відомі різні версії цієї системи, які надають можливість досить швидко вирішувати проблему запису дуже складних математичних виразів типу інтегралів, матриць, знаків сум і добутків, систем рівнянь із обмеженнями і т.д.

Система дає можливість наочної роботи з графікою, особливо двовимірною. Тут реалізована також і тривимірна графіка і закладені можливості побудови анімаційних графіків, що дозволяють побачити процес у динаміці.

  • 3. Стосовно до широкого спектру управлінських завдань і офісних технологій, що широко використовуються менеджерами і логістами, певний інтерес представляють графічні системи і програми обробки зображень – Paintbrush, Paint, Ulead ImagePals, Adobe Photoshop, графічні пакети CorelDRAW і ін.
  • 4. Засоби обробки текстової інформації – сучасні текстові редактори, які представляють собою програмний продукт, що забезпечує користувача комп'ютера засобами створення, обробки і збереження документів різної природи і складності. До них відносяться редактори текстів (MultiEdit, Brief, Norton Editor, Quick і ін.), редактори документів (Лексикон, Ami Pro, Microsoft Word і ін.), видавничі системи (Corel Ventura Publisher, Adode PageMaker, QuarkXPress і ін.), редактори наукових текстів (ТЕХ, Mathor і ін.).
  • 5. Засоби обробки табличних даних – Microsoft Excel.
  • 6. Інтегровані системи. Широко відомі дві системи такого класу: MS – WORKS і Microsoft Office. Вони, по суті, являють собою інтегрований програмний комплекс. Вхідні в комплекс компоненти можуть використовуватися як окремо, так і разом для рішення ділових повсякденних завдань.

Мережеві технології – своєрідний інформаційний простір, що забезпечує користувачів засобами обміну інформацією і колективним використанням ресурсів мережі: апаратних, програмних і інформаційних. За допомогою мережі різні питання вирішуються незалежно від територіального розташування клієнтів і партнерів, що особливо зручно для логістів, які мають велику географію спілкування.

На сьогоднішній день логісти використовують переважно три групи мереж:

  • • мережі, що зв'язують персональні комп'ютери прямо один з одним за допомогою звичайних телефонних ліній;
  • • мережі, що побудовані на технології UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program) і що зв'язують комп'ютери великої кількості користувачів за допомогою як звичайних телефонних ліній, так і спеціалізованих високошвидкісних каналів;
  • • мережі, що входять в Internet-співтовариство і надають не тільки можливості передачі будь-якої інформації, але і доступ до вилучених ресурсів у реальному тимчасовому масштабі.

Наведений перелік програмного забезпечення, що використовується в діяльності логістів, поряд з математичними методами, звичайно ж, сприяє швидкому рішенню завдань, що вимагають оптимізації. Однак це програмне забезпечення є загальним і для логістів, і для менеджерів, і для маркетологів, і для багатьох фахівців, що працюють у різних сферах. Для області конкретно логістики можна вказати на наступне.

Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій дозволяють одержати в арсенал інструментарію прийняття логістичних рішень сучасні спеціальні обчислювальні або моделюючі пакети. На сьогоднішній день їх розроблено досить багато і вони використовуються досить ефективно європейськими і американськими фірмами та компаніями. Так, наприклад, у Європі і Америці досить широке поширення одержали такі набори стандартних пакетів для рішення задач маршрутизації, як PARAGON, CAST, OPTRACK, для управління ланцюгами поставок – референтна модель SCOR, для управління логістичними системами, у тому числі і ланцюгами поставок, – сучасний програмний продукт ORACLE і багато інших. Через неможливість опису всіх існуючих пакетів для прикладу розглянемо тільки два, які з успіхом використовуються сьогодні логістичними службами підприємств, фірм і компаній України, – це програмний продукт ORACLE і референтна модель SCOR.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >