< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Референтна модель управління ланцюгами поставок SCOR

Референтна модель SCOR версії 6.1 містить уніфікований термінологічний апарат для опису бізнес-процедур учасників ланцюгів поставок, "бібліотеку" типових процесів і показників ефективності цих ланцюгів, допомагає в проведенні реінжинірингу технологій поставок.

За даними Ради по ланцюгах поставок (The Supply Chfin Counsil – SCC), використання моделі SCOR версії 6.1 надає фірмам і компаніям можливість:

 • 1) різко скоротити логістичні витрати в межах ланцюга поставок;
 • 2) прискорити товарообіг;
 • 3) зменшити запаси ресурсів (наприклад, Co. Siemens Medical, застосувавши SCOR, скоротила строк доставки продукції майже вдвічі і приблизно на 40 % зменшила обсяг запасів);
 • 4) знизити обсяги повернення продукції постачальникам.

Модель SCOR версії 6.1 включає:

 • – планування і управління попитом / поставками;
 • – постачання із сформованого обсягу запасів;
 • – розробку і виробництво продукції під замовлення і під запас;
 • – управління замовленнями, складуванням і доставкою продукції;
 • – повернення при необхідності сировини, матеріалів і готової продукції.

Модель SCOR версії 6.1 спрямована на оптимізацію наступних функцій логістичних ланцюгів поставок (табл. 7.4):

 • – надійність поставок;
 • – оперативність функціонування;
 • – гнучкість;
 • – витрати функціонування;
 • – ефективність управління активами.

Модель SCOR версії 6.1 містить:

 • 1) чотири рівні деталізації бізнес-процесів;
 • 2) дванадцять основних показників оцінки ефективності ланцюга поставок (табл. 7.4);
 • 3) можливі конфігурації логістичних потоків у ланцюгах поставок.

Таблиця 7.4

Функції, що підлягають оптимізації і показники ефективності логістичних ланцюгів поставок

Функції, що підлягають оптимізації

Визначення функції

Показники ефективності

Надійність поставок

Здатність ЛП забезпечити своєчасну доставку

 • 1. Виконання зобов'язань за встановленими термінами.
 • 2. Коефіцієнт задоволення попиту.
 • 3. Точність виконання замовлення

Оперативність функціонування

Швидкість реагування ЛП на зміну попиту

4. Тривалість періоду виконання замовлення

Гнучкість

Оперативність перебудови структури ЛП при зміні ситуації на ринку

 • 5. Інтервал запізнювання реакції ЛП на зміну попиту.
 • 6. Рівень гнучкості виробництва

Витрати функціонування

Витрати, що пов'язані з експлуатацією ЛП

 • 7. Величина товарообігу.
 • 8. Величина адміністративно- управлінських витрат.
 • 9. Вартість, що додана в логістичному ланцюгу

Ефективність управління активами

Ефективність використання основних фондів і оборотних коштів у ЛП

 • 10. Швидкість грошового обігу в логістичному ланцюгу.
 • 11. Величина запасу (діб).
 • 12. Оборотність засобів

Модель SCOR є хорошим прикладом того, які основні показники ланцюгів поставок слідує тримати під контролем. Її додаткові переваги складаються в тому, що вона може стати галузевим логістичним стандартом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >