< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнюючі висновки

Методологічний апарат логістики в сучасних умовах є найважливішим інструментом прийняття правильних рішень. Основу цього апарату становлять моделювання і моделі. Тому при підготовці фахівців в області логістики очевидно необхідним стало навчання їх процедурам проведення моделювання і створенню на основі останнього моделей логістичних процесів, операцій, логістичних систем, що підлягають дослідженню. Про важливість створення моделей академік І.І. Бажин відзначав наступне: "Створення моделей реальних бізнес-проектів і об'єктів управління є квінтесенцією операційного підходу до рішення задач менеджменту. У дослідженні операцій моделювання відіграє роль, аналогічну лабораторному експерименту в природничих науках. Це тим більше важливо, що здійснення реального експерименту в завданнях управління може занадто дорого обходитися як у матеріальній, так і у соціальній сферах ...

Побудова моделі допомагає привести складні і часом суперечливі фактори, що пов'язані із проблемою ухвалення рішення, у логічно струнку схему, доступну для детального аналізу. Така модель дозволяє виявити альтернативне рішення завдання і оцінити результати, до яких воно приводить, а також дає можливість визначити, які дані необхідні для оцінки наявної альтернативи. У підсумку це забезпечує одержання обґрунтованих висновків. Іншими словами, модель є засобом формування чіткого подання про дійсність".

Наведене висловлення підтверджує важливість питання використання логістами у практичній діяльності моделювання і на його основі формалізованих моделей для прийняття правильних рішень в логістиці.

Моніторинг регіональних ринків України показав, що тільки до 2% загального часу життєвого циклу товару припадає на виробництво, 5% – на транспортування, 8% – це підготовчо- заключний час і 85% – так названий час пролежування матеріалів і виробів. Використання методів логістики дозволяє зменшити рівень запасів на 30 – 35% і скоротити час руху продукції до 25%. Як показує зарубіжний досвід, скорочення на 1% логістичних витрат еквівалентне близько 10%-му збільшенню обсягу продажів фірми. Звідси випливає, що успіх діяльності будь-якої організації потребує: наскрізної оптимізації управління матеріальними і супутніми потоками для забезпечення мінімуму сукупних витрат, високої якості сервісу, а також інтегрованої взаємодії усіх логістичних партнерів по бізнесу; урахування важливих чинників логістичного бізнесу: часу, сервісу, витрат; комплексного використання інтегральних логістичних функцій; оперативного аналізу результатів логістичної діяльності; визначення мети логістичної діяльності організації, обґрунтованого формування і оперативної корекції логістичної тактики і стратегії в умовах невизначеності та ризику; комплексного використання можливостей сучасних інформаційних технологій в маркетингу, менеджменті, логістиці при управлінні діяльністю організації; логістичного контролю операцій та процесів логістичної системи.

Вищенаведене свідчить, що в умовах соціоекономічних систем і недостатньо спрогнозованих економічних результатів запровадження та реалізація логістичних принципів управління організацією є обов'язковими при тактичному і стратегічному плануванні. Це нагально потребує професійної роботи менеджерів-логістів. Пріоритет цієї нової і важливої для України професії зростає і зростатиме з кожним роком. Проте, щоб залучити до свого штату досвідченого логіста, сьогодні замислюються керівники багатьох підприємств, фірм, компаній. Практика свідчить, що підвищений інтерес до фахівців нової професії цілком виправданий. Завдяки менеджерам-логістам організації забезпечують високу конкурентоспроможність своєї продукції та послуг за рахунок оптимізації витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >