< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори глобальної дії

Вибір географічного району і конкретно країни, де доцільно розміщувати об'єкти логістичної інфраструктури, пов'язаний з аналізом і оцінкою великої кількості факторів. Найбільш важливими із них є:

  • 1) інституціональний фактор, який відображає ставлення влади до ведення тієї чи іншої логістичної діяльності на території країни. Влада може створити таку політичну та економічну підтримку тій чи іншій логістичній компанії, яка дозволить останній вести продуктивну і ефективну діяльність. Підтримка влади надає своєрідні преференції компаніям у створенні сприятливого інвестиційного і податкового клімату, що звісно є великою підтримкою для діяльності останніх;
  • 2) обмінні валютні курси, що діють у тій чи іншій країні. Цей фактор за умови коливання валютних курсів викликає певний ризик понести додаткові витрати на ведення бізнесу;
  • 3) відношення населення до ведення тієї чи іншої діяльності у певному географічному районі. Якщо логістична діяльність буде пов'язана, наприклад з перевезеннями, складуванням і збереженням шкідливих речовин;
  • 4) культура (мова, звичаї, закони та ін.). Цей чинник враховує подібність культури соціуму тієї географічної зони, в якій планується розміщення ОЛІ. Чим культура подібніша, тим менше витрат несе організація на логістичну діяльність в цій географічній точці;
  • 5) топологія замовників сильно впливає на витрати, що несе організація при виконанні логістичної діяльності. Чим ближче знаходиться до ОЛІ замовник, тим швидше і дешевше продукція до них доставляється;
  • 6) топологія постачальників – цей чинник має схожість з попереднім чинником. Чим постачальник продукції знаходиться ближче до ОЛІ, тим логістичний процес доставки матеріально-технічних цінностей буде дешевшим;
  • 7) можливість адаптації логістичних активностей до місцевих умов;
  • 8) прямі витрати, що включають в себе витрати на виконання логістичних операцій і процесів, можуть змінюватися в достатньо широких межах. Таким чином, для логістичної компанії слід обирати ту точку розміщення ОЛІ, де прямі витрати будуть порівняно низькі, а ефективність роботи – більш висока;
  • 9) непрямі витрати при здійснені логістичної діяльності можуть бути різними і пов'язаними з різними аспектами як законодавчої влади, так і зовнішньоекономічної діяльності, їх величина також пов'язана з географічними особливостями регіону чи країни в цілому;
  • 10) контроль над виконанням логістичних активностей. Введення і реалізація контролю дозволяє з меншими витратами адаптувати логістичні процеси до особливостей того регіону, в якому ведеться або планується ведення логістичної діяльності з задіянням того чи іншого об'єкту логістичної інфраструктури.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >