< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційно-управлінські чинники-обмеження

Рівень просторової капіталізації має відповідати інформативним, інфраструктурним кваліфікаційним можливостям того чи іншого об'єкту логістичної інфраструктури.

Це означає, що логістична система за своїм розміщенням не повинна перевищувати кількість істотних чинників, що перевищують ці можливості (наприклад, рівень кваліфікації керівника виражається через кількість чинників, які він здатний одночасно оцінювати, контролювати й інтегрувати). Занадто велика розкиданість по території об'єктів логістичної інфраструктури породжує, як мінімум, ще один додатковий істотний чинник, що може виявитися критичним.

Логістична система не повинна породжувати занадто велику кількість внутрішніх комбінацій розміщення ресурсів і об'єктів логістичної інфраструктури. Якщо ж якісь об'єкти логістичної інфраструктури в силу особливостей розміщення породжують занадто велику кількість можливих комбінацій і варіантів, то слід автономізувати ці об'єкти.

Фінансові чинники-обмеження

Розміщення об'єктів логістичної інфраструктури має забезпечувати найбільшу реалізацію позитивного ефекту. Це означає, що середній рівень витрат, пов'язаний із забезпеченням інтегрувальних ефектів, необхідних для підтримки обраної схеми розміщення ОЛІ, повинен бути якомога мінімальним. Але добитися цього важко. Методично ця проблема ускладнюється відсутністю стандартної системи і стандартних методик обліку й оцінювання витрат розміщення кожного окремого об'єкту логістичної інфраструктури і їх сукупності в цілому.

Таким чином, основною метою фінансового обґрунтування рішення щодо розміщення об'єктів логістичної інфраструктури є, по-перше, створення дієвої методики оцінювання витрат на розміщення ОЛІ і, по-друге, оптимізація цих витрат з урахуванням інших чинників-обмежень.

У висновку слід зазначити, що серед розглянутих чинників-обмежень визначне місце посідають чинники інституційного порядку. Мова йде про наявність такого неформалізованого ресурсу, як доступ керівництва до розміщення бюрократичних преференцій в межах визначеного географічного району.

На основі аналізу літературних джерел логістичної спрямованості доцільно виконати систематизацію факторів впливу на вибір місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури. Систематизацію факторів може бути виконана за умови врахування таких класифікаційних ознак як глобальність дії факторів та їх ендо- чи екзопоходження по відношенню до логістичної системи.

Результат систематизації подано в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Класифікація факторів впливу на вибір місця розташування обуєктів логістичної інфраструктури (розроблено на підставі [11, 12, 19, 20, 23])

Ієрархічний рівень фактора за глобальністю дії

Класифікаційна

ознака

Фактори – обмеження

1

2

3

Фактори глобальної дії

Екзопоходження

  • 1. Інституціональний фактор.
  • 2. Обмінні валютні курси.
  • 3. Відношення населення до ведення означеної логістичної діяльності.
  • 4. Культура.
  • 5. Топологія замовників.
  • 6. Топологія постачальників.
  • 7. Можливість адаптації логістичних активностей до місцевих умов.

Ендопоходження

  • 8. Прямі витрати.
  • 9. Непрямі витрати.
  • 10. Контроль над виконанням логістичних активностей.

Фактори локальної дії

Екзопоходження

Тополого-ресурсні

Ендопоходження

Організаційно-управлінські

Фінансові

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >