< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Режим оподаткування доходів бенефіціарів

Діючий режим оподаткування доходів бенефіціарів у країні заснування трасту є одним з основних чинників при виборі місця реєстрації. Важливо зауважити, що практично в усіх трастових країнах доходи нерезидентів із джерел, розташованих за межами країни реєстрації трасту, не обкладають податками. Особа, заснувавши траст, не стає тільки на підставі цього факту суб'єктом обкладання податками на доходи. Якщо траст засновують для управління майном, розташованим за межами країни його реєстрації, то довірчого управляючого (зрозуміло, при виконанні всіх обов'язкових умов) не розглядають як постійного представника особи, яка заснувала траст, для цілей оподатковування. Доходи бенефіціарів-нерезидентів можуть підлягати обкладанню податками, тільки якщо траст одержує доходи із джерел на території країни реєстрації.

Таким чином, як місце реєстрації може бути обрана будь-яка країна, що застосовує норми загального права, і при розробці "трастової схеми" не слід ігнорувати можливості Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Австралії або США, зосереджуючи увагу винятково на офшорних територіях. Інтерес резидентів цих країн до офшорних центрів як місця реєстрації трасту в значній мірі обумовлений їх прагненням до зменшення оподатковування доходів у своїй країні і не завжди пов'язаний з особливостями і недоліками національного трастового законодавства. Однак, якщо особа планує здійснювати будь-які інші види діяльності, то одночасне заснування трасту в тій же країні з високим рівнем оподатковування може бути пов'язане з додатковим ризиком. Звільнення доходів бенефіціарів від обкладання податками в країні реєстрації трасту може забезпечуватися відсутністю податків на доходи у даній країні (класичні офшорні країни); наданням особливого режиму оподатковування доходів нерезидентів, введенням спеціальних податкових пільг. Для цілей поточного податкового планування дані розбіжності можуть бути несуттєвими, однак при заснуванні трасту необхідно враховувати середні і довготермінові перспективи. Якщо пільгові податкові режими законодавчі акти надають на фіксований термін, то не виключено, що пільги можуть бути переглянуті або скасовані. Спосіб надання пільгового режиму оподатковування варто враховувати також у тих випадках, коли існує ймовірність того, що бенефіціари трасту стануть резидентами країни, у якій засновано міжнародний траст. Наприклад, нерезидент засновує траст в Об'єднаному Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії й одночасно призначає себе одним із бенефіціарів трасту, а через кілька років перебуває на території цієї країни понад 183 днів протягом одного фінансового року. Відповідно до норм податкового законодавства Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії така особа може бути визнана резидентом для цілей оподатковування і ймовірно, до неї будуть застосовані спеціальні норми британського законодавства, істотно обмежуючи податкові можливості трастів для резидентів.

Якщо в країні реєстрації трасту відсутнє оподатковування доходів (як для резидентів, так і для нерезидентів), то придбання бенефіціарами статусу резидента не буде мати податкових наслідків. Механізм звільнення від оподатковування доходів бенефіціарів трасту варто враховувати також у тих випадках, коли трастова схема припускає наявність додаткових офшорних структур. Зазвичай конкретне майно (будинки, споруди, права власності на об'єкти нерухомості) рідко передають у траст прямо. У багатьох випадках має сенс спочатку продати ці об'єкти офшорній компанії, а її акції передати в траст. Країна реєстрації офшорної компанії і країна заснування трасту можуть або збігатися, або не збігатися залежно від додаткових обставин (наявність угоди про запобігання подвійному оподаткуванню, специфічних пільг й особливостей оподатковування майна в країні здійснення діяльності, або в тій країні, у якій розташоване майно).

Коли траст засновують у тій же країні, у якій зареєстровано офшорну компанію (а це спрощує контроль і може знизити витрати із забезпечення функціонування всієї податкової схеми), механізм надання податкових пільг або звільнення від податків у країні реєстрації офшорної компанії може мати вирішальне значення. Якщо компанію звільняють від оподатковування на підставі одержання особливого статусу (нерезидентної компанії, компанії, звільненої від податків), то на цю компанію зазвичай не поширюються норми угод про запобігання подвійному оподаткуванню доходів і майна. Крім того, можуть бути істотно обмежені можливості засновників й акціонерів із обліку в податкових цілях збитків, завданих такою компанією. Облік збитків, завданих дочірніми підприємствами, для визначення податкових зобов'язань за податками на доходи широко практикують у багатьох "трастових" країнах.

У тих випадках, коли діяльність засновника трасту охоплює різні галузі економіки і ведеться одночасно в кількох країнах, може виникнути необхідність створення холдингових структур, банків, офшорних, страхових і перестрахувальних компаній, судновласницьких підприємств тощо. Для успішного функціонування подібних офшорних структур іноді потрібне придбання об'єктів нерухомості у країні реєстрації. Особливий податковий статус може бути несумісним із можливостями придбання таких об'єктів. Очевидно, що кращими щодо цього можуть стати країни і території, у яких, з одного боку, відсутня система оподаткування доходів і майна, а з іншого – є можливості для реальної діяльності (наявність кваліфікованого персоналу, досить розвинена інфраструктура), а місцеве законодавство дозволяє купувати об'єкти нерухомості нерезидентам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >