< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстрація підприємств в офшорі

Континентальна модель реєстрації. Країнами континентальної правової системи є Німеччина, Ліхтенштейн, Люксембург, Франція, Швейцарія та ін. Наприклад, у Швейцарії спочатку готують Статут компанії, який має містити таке:

  • • Назву компанії, що затверджена комерційним реєстром.
  • • Юридичну адресу.
  • • Визначення сфери та напрямів діяльності.
  • • Акціонерний капітал.
  • • Номінал акцій, типи акцій (іменні або пред'явницькі, звичайні або привілейовані).
  • • Порядок скликання загальних зборів акціонерів.
  • • Порядок голосування власників акцій різних категорій, захист прав акціонерів, що володіють невеликим пакетом акцій.
  • • Органи управління (адміністративна рада) і контролю (ревізійний орган) акціонерного товариства.
  • • Порядок оприлюднення офіційних повідомлень акціонерного товариства.

До реєстрації має бути сплачено мінімум 40 % статутного капіталу, причому сплата може бути здійснена грошима або майном (акціями, нерухомістю тощо), а при внесенні майна у статутний капітал необхідне проведення незалежної експертизи на предмет оцінки реальної вартості внесених активів (оскільки процедура оцінки досить громіздка і дорога, то перевагу зазвичай надають сплаті грошима). Гроші вносять у банк на спеціальний рахунок, розморожування якого відбувається після реєстрації компанії в комерційному реєстрі. Після сплати статутного капіталу (усього або частини) засновники проводять загальні збори, на яких затверджують статут, вибирають членів адміністративної ради (управляючі, директори) і ревізійний орган (ревізори, спостерігачі). На загальних зборах оформляють протокол, що має бути завірений нотаріусом. Після цього здійснюють реєстрацію товариства в комерційному реєстрі і з цього моменту компанію вважають створеною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >